Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata language


Istilah MABBIM

Istilah SumberIstilah IndonesiaIstilah BruneiIstilah MalaysiaBidang
fusional languagebahasa fleksilihat: flexional languagelihat: flexional languageLinguistik
fusing languagebahasa fleksilihat: flexional languagelihat: flexional languageLinguistik
radical languagebahasa radikalbahasa radikallihat: isolating languageLinguistik
language developmentperkembangan bahasaperkembangan bahasaperkembangan bahasaPendidikan
language artseni bahasaseni bahasaseni bahasaPendidikan
language acquisitionpemerolehan bahasapemerolehan bahasaperolehan bahasaPendidikan
language proficiencyprofesiensi bahasa/kemahiran bahasakemahiran berbahasakemahiran berbahasaPendidikan
language laboratarylaboratorium bahasamakmal bahasamakmal bahasaPendidikan
language associationasosiasi bahasaperkaitan bahasaperkaitan bahasaPendidikan
Language ID (LangID)Identitas bahasapengenalan bahasa (LangID)pengenalan bahasa (LangID)Teknologi Maklumat
12345678910...

Kembali ke atas