Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[le.bat] | لبت

Definisi : 1 banyak dan rapat tumbuhnya (bkn rambut, bulu, buah, bunga dll): Buah jambu itu sangat ~. Bulu keningnya ~ dan hitam. 2 banyak lagi tebal (bkn hujan, embun): ~ betul hujan petang tadi. melebat menjadi lebat (bkn buah-buahan, hujan dsb): Hujan ~ semula. melebatkan menjadikan lebat: Utk ~ buahnya, kita terpaksa membantu dlm proses pendebungaannya. kelebatan keadaan atau hal lebat: ~ rambut. pelebatan perbuatan, hal dsb melebat atau melebatkan. pelebat bahan yg melebatkan: ~ rambut. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)

[le.bat] | لبت

Definisi : 1. banyak dan rapat tumbuhnya (rambut, bulu, buah, daun, dll): rambutnya ikal, ~ dan hitam; kian lama kian jauh perjalanan kita, kian lama kian ~ rimba yg dituju; pokok ini ~ buahnya; 2. banyak lagi tebal (hujan, embun, dll): hujan yg turun dgn ~nya pd pagi itu masih belum sidang-sidang lagi; 3. banyak lagi penuh (bkn corak kain dsb): dia boleh menyiapkan sehelai kain songket yg ~ corak emasnya dlm masa dua belas hari sahaja; melebat menjadi lebat (hujan, buah-buahan, dll): hujan mula ~ kembali; melebatkan menjadikan atau menyebabkan lebat: minyak yg dikatakan dapat ~ rambut; sj baja yg digunakan utk ~ buah mangga setiap kali musim berbuah; kelebatan perihal lebat (hujan); pelebat (bahan) yg melebatkan: lemak udang pula boleh dijadikan bahan ~ rambut atau bulu roma. (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
 
lebat
Rujuk :tebal

Puisi
 

8Betapa lebat bunga remia,
     Lebat lagi bunga pegaga;
Betapa hebat pakaian dunia,
     Hebat lagi pakaian syurga.


Lihat selanjutnya...(39)
Peribahasa

Mengenalkan diri bagai pisang lebat.

Bermaksud :

Mendapat kecelakaan kerana perbuatannya atau tabiatnya sendiri.

 

Lihat selanjutnya...(2)


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
naungan pokok ร ่ มเย ็น [-yen] ว aman, sejahtera: หล ังจาก ปัญหาน ั้ นได ้ รับการแก ้ ไขชาวบ ้ านก ็ใช ้ ชีวิตอย ่ าง ร ่ มเย ็น Setelah masalah itu diselesai- kan, orang kampung pun dapat hidup dengan aman. รวก [ruak] น buluh galah รวง [rua] น 1 tangkai: รวงข ้ าว tangkai padi 2 (ผ ึ ้ ื่ องบ ินท ี่ กำล ังโปรยนกกระดาษ Kanak-ka­ nak mendongak melihat kapal terbang yang sedang menabur burung kertas. แหน [nε:] น kiambang แหนบ [nε:p] น penyepit janggut แหม [mε :] อุ amboi: แหม! เพ ื่ อนของค ุณ สวยจ ังเลย Amboi, cantiknya kawan kau! แหม ่ ม [mεm] น wanita Barat แหบ [hε:p] ว parau แหย ่ [yε :] ก menjolok
Kamus Thai 2.indb
jangka masa, jangka waktu, tempoh ชั ่ วขณะ [-kana] ว seketika = ชั ่ วคร ู ่ ชั ่ วคราว [-kra:u] ว sementara ชั ่ วคร ู ่ [-kru:] ดู ั ่ วขณะ ชั ่ วโคตร [-ko:t] น seluruh keturunan ชั ่ วนาตาป ี [-na:ta:pi:] ว sepanjang tahun ชั ่ วฟ ้ าด ินสลาย [-fa:dinsa la cayaan: ประชาชนเช ื่ อถ ือความเป ็นผ ู ้ นำของ นายกร ั ฐมนตร ี Orang ramai menaruh kepercayaan terhadap kepimpinan Perdana Menteri. เช ื่อฟ ัง [-faŋ] ก mengikut, mende­ ngar kata: ั กเร ียนท ี่ เช ื่ อฟ ั งคร ูม ั กจะประสบผล สำเร ็จ Murid-murid yang mengikut kata guru selalunya akan berjaya. เช ื้อชาต ิ [c :aca:t] น
Kamus Thai 2.indb
itu berbohong kepada polis. ปถพ ี [patapi:] ดู ปฐพ ี ปท ัสถาน [pa tatsa ta:n] ดู บรรท ัดฐาน ปทาน ุกรม [pata:nukrom] น daftar kata ปท ุม [patum] ดู ัว ปน [pon] ก bercampur: ชาวนายกกระเชอท ี่ มีข ้ าวเปล ือกปนก ับข ้ าวสาร Petani itu me­ ngangkat bakul yang diisi dengan padi ปฏิป ั กษ์ ปน Kamus Thai 2 สอนฟ ุตบอลประคบเท ้ าน ักฟ ุตบอลของเขาด ้ วย น ้ ำแข ็ง Jurulatih bola sepak itu menuam kaki pemainnya dengan ais. ประค ับประคอง [pra kappra k :] ก membimbing: หัวหน าคอยประค ับประคอง เจ ้ าหน ้ าท ี่ ใหม ่ ๆ เพ ื่ อให ้ เป ็นน ักบร ิหารท ี่ ดี Ketua membimbing kakitangan baru agar menjadi pentadbir yang baik

Kembali ke atas