Glosari Dialek Kelantan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
cuco[tSu.tS]kata namaduit lebihan yang dipulangkan balik selepas membeli sesuatu, duit baki.Ambo buwi kedio limo ria, diyo cuco balek ko ambo duo ria.[Am.b bu.wi k«.di.j li.m Äi.jA di.j tSu.tS bA.le/ k Am.b du.w Äi.jA]Saya beri kepadanya lima ringgit, dia beri balik bakinya kepada saya dua ringgit.

Kembali ke atas