Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Adakah anda bermaksud : loh,lah,lueh,let

Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata leh


Glosari Dialek Kelantan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
seleh[s:«.lEh]kata kerjatersilap.Mung ni tok leh seleh sikik, maroh slalu.[muN ni t/ leh s:«.lEh si.ki/ mA.čh slA.lu]Kamu ni tak boleh silap sikit, marah terus.
   2. mengapi-apikan, menghasut.Senah tu tok leh seleh, jange dok keceh diyo la.[s«.nAh tu t/ leh s:«.lEh dZA.NE do/ kE.tSEh di.j lA]Senah tu, tak boleh tersilap, janganlah hasut dia.
gari[g:A.Äi]kata adjektifberkenaan mata yang masih terang penglihatan, tidak kabur (walaupun sudah tua).Mato Pok Leh gari lagi tuo-tuo pong.[mA.t p/ lEh g:A.Äi lA.gi tu.w.tu.w poN]Mata Pak Leh masih lagi terang walaupun tua.
keleh[k«.leh]kata kerjamelihat, menonton.Mari kito keleh tibi, ado crito sedak ni.[mA.Äi ki.t k«.leh ti.bi A.d tSÄi.t s«.dA/ ni]Mari kita menonton televisyen, ada cerita menarik sekarang ni.
peleh[pE.lEh]kata kerjamenyapu bedak di muka.Lamo dok peleh bedok muko teh, cepatla sikik.[lA.m do/ pE.lEh b«.d/ m:u.k tEh tS«.pA/.lA si.ki/]Lamanya menyapu bedak di muka, cepatlah sikit.
loleh II[l.lEh]kata adjektiflambat melakukan sesuatu.Jange dok loleh gak kalu buwak gapo-gapo, nyo beci ko ore.[dZA.NE do/ l.lEh gA/ kA.lu bu.wA/ g:A.p.g:A.p ø b«.tSi k .ÄE]Janganlah lambat sangat kalau buat sesuatu, nanti dibenci orang.
legok[l«.g/]kata adjektifsibuk.Ambo tok leh gi kuwano esok, pasa legok.[Am.b t/ leh gi ku.wA.n E.s/ pA.sA l«.g/]Saya tak boleh pergi ke mana-mana esok kerana sibuk.
klipa[kli.pA]kata adjektifalpa, cuai, lalai.Tok leh klipa sangak denge Mamak, diyo tu brehi ambek bare ore.[t/ leh kli.pA sA.NA/ d«.NE mA.mA/ di.j tu bÄE.hi Am.be/ bA.ÄE .ÄE]Tak boleh alpa sangat dengan Mamat, dia tu suka ambil barang orang.
kelak dehe[k«.lA/ d:E.hE] terlalu kelat.Ambo tok leh make buwoh tu, raso kelak dehe.[Am.b t/ leh mA.kE bu.wh tu ÄA.s k«.lA/ d:E.hE]Saya tak boleh makan buah tu, rasanya terlalu kelat.
brepah[bÄ«.pAh]kata kerjaberenggang (berkenaan emak dengan anak), berpisah.Adek tok leh berepah lasong denge mok.[A.de/ t/ leh bÄ«.pAh lA.soN d«.NE m/]Adik tak boleh berpisah langsung dengan emak.
12345678

Kembali ke atas