Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Adakah anda bermaksud : loh,lah,lueh,let

Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata leh


Glosari Dialek Johor

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
tesempo[t«.s«m.p]kata adjektiftermalu-malu.Tengah sedap-sedap ngate Pak Ali, aleh-aleh die tejongol kat belakang, ape tak tesempo muke.[t«.NAh s«.dAp.s«.dAp NA.t« pA/ A.li A.leh.A.leh di.j« t«.dZo.Nol  Tengah sedap-sedap mengata Pak Ali, tiba-tiba dia muncul di belakang, termalu-malu muka masing-masing.
celeh[tS«.leh]kata adjektiftajam pengamatan dan berhati-hati.Bile dah besa panjang maken die celeh bile buat keje.[bi.l« dAh b«.sA pAn.dZAN mA.ken di.j« tS«.leh bi.l« bu.wAt Apabila sudah besar panjang, dia semakin berhati-hati apabila membuat kerja.
sangai[sA.NAj]kata adjektifterbiar, terbengkalai.Basikal Wak Saleh sangai kat bawah rumah.[bA.si.kAl wA/ sA.leh sA.NAj kAt bA.wAh Äu.mAh]Basikal Wak Saleh terbiar di bawah rumah.
melojok[m«.lo.dZo/kata kerjaberjalan sambil tunduk.Hai, melojok aje, tak noleh kiri kanan.[hAj m«.lo.dZo/ A.dZ« tA/ no.leh ki.Äi kA.nAn]Hai, berjalan tunduk sahaja, tidak menoleh kiri dan kanan.
layat[lA.jAt]kata kerjamenghiris nipis-nipis.Layat siket dageng lembu tu, boleh kite baka.[lA.jAt si.ket dA.geN l«m.bu tu bo.leh ki.t« bA.kA]Hiriskan sedikit daging lembu itu supaya boleh kita bakar.
tenggol[tEN.gol]kata adjektifbodoh, bebal.Tengol sangat budak ni, mengere pon tak boleh.[tEN.gol sA.NAt bu.dA/ ni m«.Ne.Ä« pon tA/ bo.leh]Bodoh benar budak ini, mengira pun tidak pandai.
perabah[p«.ÄA.bAh]kata namabarang yang tidak berguna.Buang saje perabah tu, bukan boleh pakai lagi.[bu.wAN sA.dZe p«.ÄA.bAh tu bu.kAn bo.leh pA.kAj lA.gi]Buang sahaja barang-barang yang tidak berguna itu, bukan boleh dipakai lagi.
lewat[le.wAt]kata adjektifterlalu manja (anak).Maklomle lewat sangat, sampai tak boleh berenggang langsong dengan mak.[mA/.lom.l« le.wAt sA.NAt sAm.pAj tA/ bo.leh b«.Ä«N.gAN ]Maklumlah manja sangat, hingga tidak boleh berenggang langsung dengan emak.
angkat gelo[AN.kAt g«.lo] mengangkat dan meletak sesuatu secara berulang-ulang.Bola sebiji bolehlah kau angkat gelo, kalau gelas sedulang, jangan.[bo.lA s«.bi.dZi bo.leh.lAh kAw AN.kAt g«.lo kA.lAw g«.lAs s«.du.lAN dZA.NAn]Bola sebiji bolehlah engkau main angkat letak, kalau gelas sedulang, jangan.
terenah[t«.Ä«.nAh]kata adjektifjarang terjadi.Terenah pokok serai bebunge, kalau dapat boleh buwat obat.[t«.Ä«.nAh po.ko/ s«.ÄAj b«.bu.N« kA.lAw dA.pAt bo.leh bu.wAt ]Jarang terjadi pokok serai yang berbunga, kalau ada boleh buat ubat.
12

Kembali ke atas