Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Adakah anda bermaksud : loh,lah,lueh,let

Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata leh


Glosari Dialek Pahang

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
sioh paleh[sioh pA.leh] ungkapan menunjukkan sesuatu yang tidak diingini.Sioh paleh, kalo boleh jangan ambek buat menantu.[sioh pA.leh kA.lo b.leh dZA.NAn Am.be/ bu.wAt m«.nAn.tu]Minta jauhlah, kalau boleh janganlah diambil sebagai menantu.
paleh[pA.leh]kata tugaskata yang menunjukkan kehebatan.Paleh laju moto tu, takot koi nengok.[pA.leh lA.dZu m.t tu tA.kot kj nE.N/]Laju sungguh motosikal itu, takut saya melihatnya.
kaleh[kA.leh]kata tugasmangli, lali kerana sudah biasa.Mok dah kaleh dengan perangai ayah.[m/ dAh kA.leh d«.NAn p«.ÄA.NAj A.jAh]Emak sudah mangli dengan perangai ayah.
releh[Ä«.leh]kata kerjamengasingkan isi buah yang melekat pada empulur.Nok makan delima releh dulu.[no/ mA.kAn d«.li.mA Ä«.leh du.lu]Kalau hendak makan buah delima, asingkan dahulu isinya.
kekati[k«.kA.ti]kata namakacipWek tok leh makan sireh, kekati ilang.[wE/ t/ leh mA.kAn si.Äeh k«.kA.ti i.lAN]Nenek tidak boleh makan sirih, kacip hilang.
peleh[pE.lEh]kata namapapan yang dibuat di bawah cucur atap untuk mencantik dan mengelakkan tempias.Rumah tak dok peleh tok lawo.[Äu.mAh tA/ d/ pE.lEh t/ lA.w]Rumah tidak ada peleh tidak cantik.
loleh[l.lEh]kata adjektifberkenaan sesuatu yang jatuh secara tidak sengaja.Ikat kemah-kemah kaen tu, kang loleh.[i.kAt k«.mAh-k«.mAh kA.en tu kAN l.lEh]Ikat kemas-kemas kain tu, nanti jatuh.
tikai[ti.kAj]kata adjektifberkenaan kesuntukan masa.Koi tok leh tunggu awok, doh tikai ngat nok masok perekso.[koj to/ leh tuN.gu A.w/ dh ti.kAj NAt n/ mA.so/ p«.Äe/.s]Saya tidak boleh menunggu awak, sudah kesuntukan masa untuk masuk periksa.
kok[k/]kata namabahagian tenggala yang berbentuk kayu bengkok.Tenggala tu tok leh gune pase kok dah patah.[t«N.gA.lA tu t/ leh gu.n« pA.sE k/ dAh pA.tAh]Tenggala itu tidak boleh digunakan sebab koknya sudah patah.
lentek[lEn.tE/]kata adjektifberkenaan sesuatu yang lembek.Aga-aga lentek lagi, tok leh pegang.[A.gA.A.gA lEn.tE/ lA.gi to/ leh p«.gAN]Agar-agar masih lembek lagi, tidak boleh dipegang.
12345

Kembali ke atas