Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini.
Adakah anda bermaksud : loh,lah,lueh,let

Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata leh


Glosari Dialek Negeri Sembilan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan DialekMaksud Ayat
lolehan[l.lEh.An]kata kerjahiriskan.Lolehan dageng tu nipih-nipih nak buek korabu.[l.lEh.An dA.geN tu ni.peh ni.peh nA/ bu.wE/ k.ÄA.bu]Hiriskan daging itu nipis-nipis hendak dibuat kerabu.
eleh[E.lEh]kata adjektifcepat menangis.Adeke tu eleh bona, siket yo usek, dah nangeh.[A.dE/.E tu E.lEh b.nA, si.ket j u.se/ dAh nA.Neh]Adiknya itu manja sangat, usik sikit sudah menangis.
mololeh[m.l.lEh]kata kerjamelecet, luka, merah pada paha.Mololeh poha budak kocik tu dek lamo bona tak tangga lampene.[m.l.lEh p.h bu.dA/ k.tSi/ tu dE/ lA.m b.nA tA/ tAN.gA lAm.pen.E]Melecet paha budak kecil itu kerana lama benar tidak diganti lampinnya.
siapaleh[si.jA.pA.leh]kata namaungkapan yang digunakan di awal kata yang bermaksud minta dijauhkan daripada bencana, bala dan lain-lain.Siapaleh mintak-mintak janganla ado keluargo kito yang kono saket.[si.jA.pA.leh min.tA/.min.tA/ dZA.NAn.lA A.d kE.lu.wA.g ki.t jAN k.n sA.ket]Siapaleh minta-minta janganlah ada keluarga kita yang terkena sakit.
mogun[m.gun]kata kerja1. termenung.Ponuleh tu mogun di topi jorang nak tulih corito.[p.nu.lEh tu m.gun di.t.pi dZ.ÄAN nA/ tu.lEh tS.Äi.t]Penulis itu termenung di tepi jeram hendak mencari bahan cerita.
meong[mEN]kata adjektif1. mudah merajuk.Tak boleh togo siket, meong la deh.[tA/ b.leh to.go si.ket mEN lA dEh]Tak boleh tegur sedikit, merajuklah dia.
kolebeh[k.lE.bEh]kata adjektifberkenaan kain, pakaian yang terlebih daripada ukuran asal; tokolebeh.Aleh mejo tu, kolebeh siket sobolah kanan.[A.lEh mE.dZ tu k.lE.bEh si.ket s.b.lAh kA.nAn]Alas meja itu terlebih sedikit sebelah kanan.
tokolebeh[t.k.lE.bEh]kata adjektifberkenaan kain, pakaian yang terlebih daripada ukuran asal; kolebeh.Aleh mejo tu, tokolebeh siket sobolah kanan.[A.lEh mE.dZ tu t.k.lE.bEh si.ket s.b.lAh kA.nAn]Alas meja itu terlebih sedikit sebelah kanan.
pusi[pu.si]kata kerjalap.Pusi dulu aleh mejo tu, baru digunoan.[pu.si du.lu A.lEh mE.dZ tu bA.Äu di.gu.n.An]Lap dulu alas meja itu baru digunakan.
tingkat ruang[tiN.kAt Äu.wAN] duduk dengan cara memeluk sebelah kaki.Ponuleh tu dudok tingkat ruang kek tobeng sungai tu moncari elham.[p.nu.lEh tu du.do/ tiN.kAt Äu.wAN kE/ t.bEN su.NAj tu mn.tSA.Äi El.hAm]Penulis itu duduk tingkat ruang di tebing sungai itu, mencari ilham.
123

Kembali ke atas