Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini.
Adakah anda bermaksud : loh,lah,lueh,let

Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata leh


Kamus Sains

Kamus Sains.indb
form bacteriochlorine Kamus Sains.indb 128 7/8/08 11:46:48 AM 129 bacteriocinogenic factor (faktor bakteriosinogenik) Plasmid yang terdapat dalam bakteria gram-positif dan gram-negatif yang bo- leh menghasilkan bakteriosin. Plasmid ini boleh dipindahkan dari satu sel ke satu sel yang lain melalui konjugasi. (BIO) bacteriod (bakteriod) 1. Sifat yang menyerupai bakteria. 2. Bakteria yang berubah bentuk selepas dengan belitan sekunder. Contohnya, 1:1 yang bererti belitan utama dan sekunder sama banyak. (KEJ) ratio arm (nisbah lengan) Lengan atau cabang titi Wheatstone yang diketahui nilai rintangannya dan bo- leh menentukan nisbah titi. (KEJ) ratoon stunting (bantut ratun) Penyakit terutama pada ratun tebu yang disebabkan oleh bakteria Clavibacter xyli subsp. xyli. Gejalanya berupa bantut dan berkas vaskular pada buku ber

Kembali ke atas