Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini.
Tesaurus
 
maju
1. Bersinonim dengan membangun: makmur, kaya, moden, dinamik, berkembang, pesat, terkedepan, berjaya,
(adjektif:)
Berantonim dengan mundur

2. Bersinonim dengan bertambah baik
( meningkat, berkembang, berjaya, mencapai kejayaan, berhasil, beruntung, )
(adjektif:)
Berantonim dengan mundur

3. Bersinonim dengan mara
( bergerak ke depan, tampil ke depan, melangkah ke depan, mengasak ke depan, )
(kata kerja:)

Kata Terbitan : memajukan, kemajuan, pemaju,

Peribahasa

Hendak mara bedil bertinak,
     hendak undur gelar telah besar.

Bermaksud :

Keadaan yang serba salah pada orang yang telah diberi pangkat; hendak memelihara tarafnya tiada cukup wangnya, hendak undur malu kerana pangkatnya sudah tinggi. bertinak = tak putus-putus datang, bertubi-tubi; mara = maju.

 

Lihat selanjutnya...(2)


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
bagi me­ ngatasi masalah di Turki. 2 merun­ dingkan: รัฐบาลอินโดนีเซียกำลังเจรจาวิธีการ สร ้ างสันติภาพที่ อาเจห ์ Kerajaan Indonesia sedang merundingkan cara mewujud­ kan keamanan di Acheh. เจริญ [car:n] ก 1 maju: ญี่ ปุ ่ นเป็นประเทศ ที่ เจริญมาก Jepun ialah negara yang sa­ ngat maju. 2 berkembang: เมืองหาดใหญ ่ เจริญอย ่ างมากในช ่ วงสิบปีนี้ Kota Hadyai berkembang pesat dalam tempoh 10 tahun ini. 3 membaca: พระสงฆ ์ เจริญ พระพุทธมนต ์ ในทุก ๆ เช ้ า
Kamus Thai 2.indb
15/2008 11:03:05 AM ก 22 cam­pur dalam urusan orang lain. ก ้ าวร ้ าว [-ra:u] ว agresif ก ้ าวหน ้ า [-na:] ว maju, progresif: ประเทศเราก ้ าวหน ้ ากว ่ าเมื่ อ 20 ปีที่ แล ้ ว Ne- gara kita lebih maju berbanding 20 tahun yang lalu. กาสิโน [ka:si  no:] น kasino กาหลา [ka:la:] น kantan กำ [kam] ลน 1 genggam: แม ่ คร ั วคนน ั ้น ใส
Kamus Thai 2.indb
้ ำเลิศ [-l:t] ว terunggul: นวนิยายเรื่ อง ข ้ างหลังภาพเป็นผลงานที่ ล้ำเลิศของศรีบูรพา Novel “Khang Lang Phap” merupa­ kan karya Sriburapa yang terunggul. ล ้ ำหน ้ า [-na:] ว lebih maju: เทคโนโลยี ของญี่ ปุ่นล้ำหน ้ าประเทศไทยมาก Teknolo- gi Jepun jauh lebih maju daripada Thailand. ลำเค็ญ [lamken] ว sengsara: คนงานไทย บางคนใช ้ ชีวิตอย ่ างลำเค็ญในต ่ างแดน Se­se­ tengah pekerja Thai hidup sengsara di negara asing. ลำดับ [lamdap] น tertib: เขาเขียนชื่ อ
Kamus Thai 2.indb
ยาบนกระหม ่ อมน ้ อง Bomoh memupukkan ubat pada ubun-ubun adik. พอกพูน [-pu:n] ก bertambah: หลังจาก ที่ ธุรกิจของอะฮหมัดรุ ่ งเรืองทรัพย ์ สินของเขา ก็พอกพูนเรื่ อย ๆ Setelah perniagaan Ahmad maju hartanya pun semakin bertambah. พอง [p:] ก mengembang, kem- bang: ข ้ าวเกรียบจะพองเมื่ อทอด Keropok akan mengembang apabila digoreng. พ ้ อง [p:] ว sama dengan: ความเห็น ของวิลาศพ

Kembali ke atas