Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ma.ka] | مک

Definisi : 1 (kata utk memulakan sesuatu ayat yg bermaksud) setelah itu; lalu; dan: ~ pergilah mereka ke rumah orang tua itu. 2 kerana itu; oleh sebab itu: Kerana terlalu letih, ~ pergilah ia berehat di tebing sungai. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)

[ma.ka] | مک

Definisi : 1. sl lalu, sudah itu lalu, dan (dipakai utk memulakan ayat): ~ fakir namanya hikayat ini Sulatul-Salatin yakni peraturan segala raja-raja; apabila dilihatnya lanun-lanun sudah pergi semuanya, ~ pemuda itu pun keluarlah dr tempat bersembunyinya; 2. = ~ itu, ~nya = ~ dari itu sebab itu, kerana itu: kerana terlalu susah hidupnya, ~ terpaksa dia pindah ke tempat lain; 3. bahawa: itulah sebabnya ~ dia gagal dlm peperiksaan itu; 4. = ~nya dgn sebab itu: dgn bermain ombak dan membiasakan diri menempuh gelora itulah ~nya penyakit mabuk laut akan hilang. (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
 
maka (kata tugas)
1. Bersinonim dengan lalu: sesudah itu, selepas itu, justeru itu, kemudian,

2. Bersinonim dengan bahawa: yang.


Puisi
 

Tukang emas bertukang gelang,
     Maka diukur dirangkainya;
Sedang erat digenggam orang,
     Adat hayat terungkainya.


Lihat selanjutnya...(9)
Peribahasa

Berteguran dulu maka berkenalan,
     mendaki dulu maka tahu lelah.

Bermaksud :

Setelah merasa kesusahan hidup barulah bekerja dengan bersungguh-sungguh.

 

Lihat selanjutnya...(90)

509

A rotten apple spoils the barrel

Disebabkan angkara seorang anggota maka yang lain beroleh nama buruk dan dituduh terbabit sama.

Seorang makan cempedak (nangka), semua kena getahnya

Just because this one Muslim group attacked the Western interests, all of the Muslims were being labelled as terrorists - a rotten apple spoils the barrel.

Hanya kerana sebuah kumpulan orang Islam menyerang kepentingan Barat, maka semua umat islam dicap sebagai pengganas. Seorang makan cempedak (nangka), semua kena getahnya.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(44)

Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
memakai ci­ won warna jingga. จึง [c] สัน 1 lalu: ทั้ งสองรับประทานอาหาร เช ้ าแล ้ วจึงออกไปที่ ทำงานของเขา Kedua- dua orang itu bersarapan lalu keluar ke pejabat masing-masing. 2 maka: เนื่ องจากน ้ องชายฉันขี้ เกียจอ ่ านหนังส ื อเขา จึงสอบตก Oleh sebab adik lelaki saya malas membaca buku, maka dia gagal dalam peperiksaan. 3 barulah: เมื่ อเขารวย เขาจึงจะซื้ อรถยนต ์ Apabila dia kaya baru­ lah dia hendak membeli kereta. จืด [c:t] ว (รสชาติ) tawar: อาหารญี่ ปุ ่ นมัก
Kamus Thai 2.indb
้ บรรยาย สูตรเคมีชีวภาพ Ahli kimia Australia telah menghuraikan formula biokimia. บรรลัย [banlai] ก binasa, celaka, mus- nah: เมื่ อมหาอำนาจขัดกัน ชาติเล็ก ๆ ก็บรรลัย Apabila kuasa-kuasa besar dunia tidak seia-sekata, maka binasalah negara- negara kecil. บรรลุ [banlu] ก mencapai: รายได ้ ของ บริษัทในปีนี้ บรรลุเป ้ าที่ ตั้ งไว ้ Pendapatan syarikat pada tahun ini telah menca- pai sasaran yang dijangkakan. บรรเลง p] ก reformasi ปฏิวัติ [patiwat] ก revolusi ปฏิสนธิ [patisonti] ก bersenya- wa: เมื่ อเชื้ อตัวผู ้ ปฏิสนธิกับเชื้ อตัวเมียก็เกิดเป็น ตัวอ ่ อนขึ้ นมา Apabila benih lelaki berse- nyawa dengan benih perempuan, maka terjadilah janin. ปฎิสังขรณ ์ [patisak:n] ก mem- baiki: รัฐบาลได ้ ปฏิสังขรณ ์ วัดหลวงในกรุงเทพฯ Kerajaan telah membaiki kuil diraja di Bangkok. ปฏิเสธ [patise:t] ก 1 menolak: นายก รัฐมนตรีปฏิเสธข ้
Kamus Thai 2.indb
้ ที่ หกสิบป ี Kera­ jaan menamatkan tempoh perkhidma- tan seseorang pada umur enam puluh tahun. 2 bersara: เนื่ องจากคุณพ ่ อเกษียณแล ้ ว เลยมีเวลาทำสวน Oleh sebab ayah sudah bersara, maka dia mempunyai waktu untuk berkebun. เกษียน [kasi ˇ :an] ก meminitkan: อธิบดี เกษียนหน ั งสือน ั ้นให ้ แก ่ เจ ้ าหน ้ าที่ ของเขา Ketua Pengarah meminitkan arahan tersebut kekurangan: เนื่ องจาก ครอบคร ั วน ั ้นข ั ดสนเงินด ั งน ั ้ นลูก ๆ ของเขาจึง เรียนเพียงแค ่ ช ั ้ นประถม Oleh sebab keluar­ ga itu kekurangan wang maka anak- anaknya hanya bersekolah setakat sekolah rendah. ข ั น 1 [kan] น batil ข ั น 2 [kan] ก (นอต) mengetatkan ข ั น 3 [kan] ก 1 (ไก
Kamus Thai 2.indb
anisomorfisme antara bahasa sumber dengan bahasa sasaran merupakan cabaran utama yang dihadapi dalam penyusunan kamus ini. Oleh sebab bahasa Thai dan bahasa Melayu tergolong dalam dua keluarga bahasa yang berbeza, maka terdapat perbezaan bentuk, nilai dan budaya penutur kedua- dua bahasa. Sesungguhnya perbezaan ini menyulitkan kami mencari padanan bagi sesuatu kata entri bahasa Thai. Kes satu kata Thai yang mempunyai Kamus pelajar di PSU, bahkan seluruh pelajar jurusan bahasa Melayu di Thailand ialah kekurangan kamus dwibahasa yang standard untuk dirujuk, sama ada kamus Melayu-Thai atau Thai-Melayu. Memandangkan hakikat tersebut, maka sangat wajar kamus dwibahasa bahasa Thai-bahasa Melayu disusun hasil kerjasama dua organisasi ini iaitu DBP dan PSU. Oleh yang demikian, bagi saya kerja menghasilkan teks rujukan begitu penting untuk

Kembali ke atas