Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata mat awang

Juga ditemukan dalam:

Perkhidmatan +


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
้ าน Anak lelaki saya membaca doa selamat tiga kali sebe­ lum keluar dari rumah. จบ 2 [cop] ก 1 tamat, berakhir: งานจบลง ด ้ วยการอ ่ านบทขอพร Majlis ta­mat de­ngan bacaan doa selamat. 2 mengakhi­ri: เขาจบ การเจรจาด ้ วยการเลี้ ยงอาหารว ่ าง Dia menga­ khiri perundingan itu dengan jamuan ringan. จม [com] ก tenggelam: ในที่ สุดเรือไททานิค ก็จมลงในมหาสมุทรนั้  a] ก (ในการใช ้ จ ่ าย) berhemat: ในสภาวะเศรษกิจตกต ่ ำเราต ้ องต ้ อง จำกัดจำเขี่ ยในการใช ้ จ ่ าย Dalam keadaan ekonomi merudum kita ha­rus berhe­ mat dalam perbelanjaan. จำเจ [camce:] ว berulang-ulang: พ ่ อเรียกชื่ อ ของพี่ สาวจำเจมาก Ayah memanggil nama kakak berulang-ulang. จำนง [camno] ก berhasrat: พวกเขาจำนง จะไปประกอบพิธีฮัจย ์ ในปีหน ้ า Mereka
Kamus Thai 2.indb
Kerajaan membuat persiapan untuk menyambut pemimpin asing. รับรัก [-rak] ก membalas kasih: หญิง สาวคนนั้ นไม ่ รับรักใครเลย Gadis itu tidak membalas kasih sesiapa pun. รับราชการ [-ra:tcaka:n] ก berkhid- mat dengan kerajaan: ฉันรับราชการมาแล ้ ว 25 ปี Saya sudah berkhidmat dengan kerajaan selama 25 tahun. รัด รับ Kamus Thai 2.indb 316 4/15/2008 11:12:04 AM ร เลื้ อยไปยังใต ้ ถุนบ ้ าน Ular sawa itu men- jalar ke bawah rumah. แล [lε:] ดู มอง แล ่ [lε:] ก melapah: ปะมัตกำลังแล ่ เนื้ อสัน เพื่ อขาย Pak Mat sedang melapah da­ ging batang pinang untuk dijual. แลก [lε:k] ก menukar: คุณสามารถแลกเงิน ได ้ ที่ ธนาคาร Anda boleh menukar wang di bank. แลกเปลี ่ ยน [-pli  an

Kembali ke atas