Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[mé.dan] | ميدن

Definisi : /médan/ 1 tanah lapang tempat mengadakan perlumbaan dll; padang; gelanggang: ~ perang kawasan tempat berperang. 2 lingkungan atau bidang sesuatu perkara: ~ politik lapangan politik; ~ orang pandai-pandai lingkungan pergaulan orang pandai-pandai. ~ elektrik ist kawasan yg mengandungi cas elektrik yg disebabkan pengaruh sesuatu jasad yg mempunyai cas elektrik. ~ graviti ist kawasan di sekitar sesuatu jasad yg sesuatu jasad lain mengalami daya tarikan graviti terhadap jasad tsb. ~ magnet kawasan di sekeliling magnet yg ada daya magnetnya atau ada tarikan magnetnya. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)

[mé.dan] | ميدن

Definisi : (médan) 1. tanah lapang, padang (utk berlumba dll), gelanggang, alun-alun; 2. kawa­san yg terhad (utk sesuatu); 3. ki arena, kala­ngan, kawasan, lapangan, lingkungan; ~ ais (Geog) kawasan ais terapung yg luas, terutamanya di kawasan kutub; ~ elektrik (Fiz) kawasan bercas yg disebabkan pengaruh elektrik sesuatu jasad yg bercas; ~ graviti (Fiz) kawasan di sekitar jasad yg mengenakan daya tarikan graviti terhadap jasad lain; ~ (daya) magnet (Fiz) kawasan sekeliling magnet yg tenaganya masih boleh dikesan; ~ perang tempat ber­lakunya sesuatu peperangan; ~ politik lapang­an politik; ~ ramai orang ramai, khalayak ramai; ~ selera tempat terdapatnya banyak gerai yg menjual berbagai-bagai jenis makanan utk orang ramai. (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
 
medan (kata nama)
Bersinonim dengan kancah, gelanggang, arena, padang, tanah lapang, kawasan, lapangan, lingkungan, kalangan, alun-alun.,

Puisi
 

Buah betik dari Medan,
     Jual mari pasar Melaka;
Cantik bulan di kaki awan,
     Memancar-mancar mengeluar cahaya.


Lihat selanjutnya...(10)

Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
tita:n] น andaian สมมุติฐาน การวิจัยที่ ตั้ งนั้ นไม ่ ค ่ อยถูกต ้ องนัก Andai­an yang ditetapkan untuk kajian itu tidak begitu tepat. สมรภูมิ [sam:rapu:m] น medan perang: ผู ้ ก ่ อการร ้ ายเตือนรัฐบาลญี่ ปุ่นให ้ ถ อนทหารออกจากสมรภูมิอิรัก Pengganas memberikan amaran kepada kerajaan Jepun supaya mengundurkan askar­nya dari medan perang Iraq. สมรรถภาพ [samatthapa:p] น ke- upayaan: บรรดานักกีฬาถูกเรียกตัวเพื่ อมา ทดสอบสมรรภาพของร ่ างกาย Para ahli su- kan dipanggil untuk menjalani ujian ke­upa­yaan fizikal. สมรรถนะ [samatthana] ดู สมรรถภาพ สมรส
Kamus Thai 2.indb
อยอย ่ างไม ่ ยุติธรรม Sesetengah pegawai bertindak secara tidak adil terhadap kaum minoriti. ยุทธ ์ [yut] น perang ยุทธการ [-taka:n] น operasi keten- teraan ยุทธภูมิ [-tapu:m] น medan perang ยุทธวิธี [-tawiti:] น taktik perang ยุทธศาสตร ์ [-tasa:t] น 1 strategi 2 ilmu perang ยุทโธปกรณ ์ [-to:pak:n] น keleng- kapan perang ยุทธหัตถี [tahatti  :] น pertempuran

Kembali ke atas