Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini.
Peribahasa

Hendak bertanduk kepala dipahat.

Bermaksud :

Kerana hendak menunjukkan kemegahan, rela berhutang atau berbuat sesuatu yang dapat mendatangkan bencana kepada diri sendiri.

 

Lihat selanjutnya...(2)


Kamus Sains

Kamus Sains.indb
tak negatif dan yang bernilai jika diberi nombor yang negatif. Simbol nilai mutlak bagi nombor ialah |a|. Contohnya, |4| = 4; |-4| = 4. (MAT) absolute viscosity (kelikatan mutlak) Faktor bernombor yang menunjukkan ukuran rintangan dalaman suatu ben- dalir terhadap alirannya. Semakin besar rintangannya, semakin besar pula koefisiennya. Rintangan ini sama dengan daya ricihan yang dinyatakan dalam dine per sentimeter kuasa dua yang acoustic ratio (nisbah akustik) Nisbah antara keamatan bunyi dari sesuatu sumber dengan keamatan bunyi daripada talun bunyi dalam ruang tertutup. (FIZ) acoustic reactance (reaktans akustik) Reaktans bagi impedans akustik yang menunjukkan kesan inertia dan kenyal sesuatu medium. (FIZ) acoustic reactance ratio (nisbah reaktans akustik) Nisbah antara reaktans akustik bagi satu medium dengan medium yang lain. (FIZ) acoustic reflex (refleks akustik) Penutupan

Kembali ke atas