Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[me.nye.lu.ruh] | مڽلوروه

Definisi : me­liputi atau mengenai semuanya sekali; terdapat di mana-mana; meluas: Hawar penyakit taun yg diberitakan itu tidaklah ~. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)

[me.nye.lu.ruh] | مڽلوروه

Definisi : 1. merebak atau meluas (ke seluruh, ke serata tempat, dll): pengaruh pakaian batik di luar negeri belumlah begitu ~ lagi; 2. meliputi atau merangkumi semua aspek (perkara dll): satu sistem yg ~ utk menyampaikan maklumat; (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
 
seluruh (kata tugas)
Bersinonim dengan segala, sekalian, seluruh, semua, sarwa, para, segenap, serbi, semesta, sekotah, setiap, tiap-tiap, seantero, serata, sekujur, seberhana;,
Kata Terbitan : menyeluruh, menyeluruhi, keseluruhan,


Khidmat Nasihat

SoalanJawapanJenis SoalanTarikh Soalan
"TOWARDS HOLISTIC EXCELLENCE" KE ARAH KECEMERLANGAN HOLISTIK KE ARAH KECEMERLANGAN MENYELURUHKE ARAH KECEMERLANGAN MENYELURUHLain-lain22.12.2010
Apakah perbezaan antara 'meningkatkan penguasaan' dan 'meningkatkan kefahaman'? Adakah 'penguasaan' merujuk kepada pemahaman yang menyeluruh tentang sesuatu konsep?Kefahaman bermaksud hal faham akan sesuatu atau tahu dan mengerti benar akan sesuatu, manakala penguasaan bermaksud perbuatan atau hal menguasai, iaitu mengetahui dengan mendalam. Berdasarkan makna tersebut tahap penguasaan melebihi tahap kefahaman dan penguasaan lebih menyeluruh dan terperinci.Tatabahasa12.09.2012
Apakah definisi muzik secara menyeluruh?Muzik ialah gubahan bunyi yang menghasilkan bentuk dan irama yang indah dan menyenangkan; bunyi-bunyian.Makna19.02.2008
Through welding solutionPenyelesaian kimpalan menyeluruhLain-lain04.03.2008
Yang dihormati Tuan, Bolehkah pihak Tuan melakukan semakan secara menyeluruh terhadap tulisan-tulisan berbentuk cerpen ataupun puisi?Untuk makluman puan, Khidmat Nasihat DBP tidak menyediakan perkhidmatan menyemak dokumen dan karya kreatif. Skop perkhidmatan kami adalah untuk membantu pelanggan menangani permasalahan bahasa seperti ejaan, istilah dan tatabahasa.Lain-lain02.05.2015
Salam sejahtera. Mohon nasihat, bagaimana dapat saya belajar bahasa istana yang tepat dengan menyeluruh? Ada sebarang bahan rujukan yang berkenaan? Atau ada tokoh yang boleh berkongsi ilmu? Terima kasih.Kami tidak ada maklumat tentang pembelajaran bahasa istana. Tuan boleh cuba mendapatkan maklumat yang berkaitan melalui pihak yang berwenang dalam hal ini seperti pejabat istana atau jika untuk tujuan kajian boleh merujuk pihak universiti.Tatabahasa20.03.2018
APAKAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN PEMIKIRAN INTUITIF. TOLONG JELASKAN SEJELAS-JELASNYA DENGAN MEMBERI GEMBARAN YANG MENYELURUH TERMASUK CONTOHNYA SEKALIPemikiran intuitif ditakrifkan sebagai pemikiran yang menurut atau berasaskan intuisi atau kesedaran, (kesedaran yg disebabkan oleh gerak hati (bukan dgn berfikir). bagi membantu saudara mendapatkan maklumat lengkap berkaitan perkara ini, saudara boleh membuat rujukan di Pusat Dokumentasi Melayu DBP (PDM DBP) atau melayari laman web DBP bagi mendapatkan tajuk-tajuk buku yang sesuai berkaitan pemikiran intuitif ini, dengan klik pada Katalog Awam Dalam Talian dan mendapatkan bahan melalui carian.Makna09.10.2007
HOLISTIKHolistik  adalah sesuatu yang bersifat saling berkait antara satu sama lain sebagai satu sistem bersepadu menyeluruh, bukan sekadar menyentuh aspek-aspek tertentu sahaja.Makna10.02.2008
konsep / difinisi penstandardan dan kebakuan bahasaDalam bidang ilmu bahasa variasi yang dipilih untuk mewakili satu bahasa secara menyeluruh itu disebut bahasa standard atau bahasa baku. Bahasa baku ialah bahasa yang telah mengalami proses pengekodan,yang diterima oleh rakyat dan menjadi norma kebahasaan bagi seluruh masyarakat.  Lain-lain04.04.2008
Saya nak tahu apa itu sajak secara umum dan juga huraian tentang aspek bahasa, aspek nilai dan aspek struktur secara menyeluruh

Sajak ialah puisi sama ada tradisional mahupun moden. Sajak mempunyai dua pengertian yang berbeza iaitu makna umumnya suatu jenis karangan berangkap baik pantun atau syair dan lain-lain, manakala makna khususnya terdiri daripada suatu jenis karangan berangkap cara baharu dalam bahasa Melayu, keadaannya seakan-akan gurindam dan seloka pada bentuk luarnya tetapi berlainan pada isi dan rasa keseniannya dengan beberapa sifat yang tertentu.

Namun terdapat pendapat umum yang menganggap sajak ialah puisi yang tidak terikat kepada konvensi dari segi rima, baris dan bait. Bagi puisi Melayu, ia tidak terikat kepada konvensi pantun, syair dan gurindam.

Dari segi bahasa, sajak dipercayai berasal dari perkataan Arab 'saf' yang bererti karangan prosa yang memakai pertentangan bunyi sama pada hujung tiap-tiap ayat atau suku kata ayatnya.

 

 

Lain-lain12.02.2009
123456

Kembali ke atas