Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini.
Tesaurus
 
seluruh (kata tugas)
Bersinonim dengan segala, sekalian, seluruh, semua, sarwa, para, segenap, serbi, semesta, sekotah, setiap, tiap-tiap, seantero, serata, sekujur, seberhana;,
Kata Terbitan : menyeluruh, menyeluruhi, keseluruhan,


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
น senduk ทั่ ว [tua] ว ke seluruh: ชาร ์ ลีได ้ ท ่ องเที่ ยว ทั ่ วประเทศไทย Charlie telah melancong ke seluruh negara Thai. ทั่ วถึง [-tua] ว menyeluruh: รัฐบาล ให ้ ความช ่ วยเหลือแก ่ เหยื่อสึนามิอย ่ างทั ่ วถึง ทักษิณ ทั่ ว Kamus Thai 2.indb 197 4/15/2008 11:06:49 AM ท 198 Ke­ rajaan memberikan bantuan kepa­ da mangsa tsunami secara menyeluruh. ทั่ วไป [-pai] ว 1 am: ภาษาศาสตร ์ ทั ่ วไป linguistik am 2 umum: การเลือกตั้ งทั ่ วไป pilihan raya umum ทัศนคติ [tatsanakati  ] น sikap ทัศนวิสัย [tatsanawi

Kembali ke atas