Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini.
Tesaurus
 
muat (adjektif)
Bersinonim dengan ada ruang, dapat diisi, tidak sempit, tidak ketat, tidak sendat;,
Kata Terbitan : memuatkan, termuat, muatan,

Perkhidmatan +


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
p] ก mengurat: ชายหนุ ่ มเหล ่ านั้ น เดินเล ่ นไปบนท ่ าเทียบเรือพร ้ อมจีบหญิงสาวที่ ขึ้ นลงเรือ Pemuda itu bersiar-siar di atas jeti sambil mengurat gadis-gadis yang naik turun bot. จีรัง [ci:ra] ดู จิรัง จีวร [ci:w:n] น pakaian sami, ciwon: พระครองจีวรสีเหลืองเข ้ ม Sami memakai ci­ won warna jingga. จึง [c] สัน 1 lalu: ทั้ hambar: การเดินทางมา เยือนประเทศอาหรับของรัฐมนตรีต ่ างประเทศ ของสหรัฐอเมริกาได ้ รับการต ้ อนรับอย ่ างจืดชืด Kedatangan Setiausaha Negara Ame­ rika ke negara-negara Arab menda­ pat sambutan yang hambar. จุ [cu] ก 1 muat: ห ้ องนี้ จุคนได ้ สี่ สิบคน Bi­- lik ini muat empat puluh orang. ว 2 banyak: ชูชกชอบกินจุ Chuchok suka ma­ kan banyak. จุใจ [-cai] ว sepuas-puasnya: เด็ก ๆ

Kembali ke atas