Maklumat Kata

Kamus Bahasa MelayuDefinisi : tidak bermalu; (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
 
muka (kata nama)
1. Bersinonim dengan wajah: rupa, paras, roman, raut, bentuk, potongan, iras, domol, tampang,

2. Bersinonim dengan depan: hadapan, hadap, anterior,
Berantonim dengan belakang

Kata Terbitan : mengemukakan, terkemuka, bersemuka, menyemukakan, bermuka-muka, permukaan, pengemukaan, pemuka,


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
2008 11:09:07 AM บ 218 บ ้ วนปาก [-pa:k] ก berkumur: เด็ก ๆ บ ้ วนปากก ่ อนจะล ้ างหน ้ า Budak-budak berkumur sebelum membasuh muka. บวบ [buap] น petola บวม [buam] ก benjol, bengkak: หน ้ าผาก ของเขาบวมเพราะโดนนักเลงชก Dahinya ben- jol kerana ditumbuk oleh samseng. บ ่ อ [b:] น telaga, perigi, sumur บ ่ ง [b] ก meluru บึ้ ง 1 [b] น labah-labah tanah บื้ ง 2 [b] ว (หน ้ า) masam: ลูกเขาหน ้ าบึ้ ง เพราะไม ่ ได ้ รับของขวัญวันเกิด Muka anaknya masam kerana tidak dapat hadiah hari lahir. บี้ งตึง [-t] ว masam mencuka: เขา บึ้ งตึงตั้ งแต ่ เช ้ า Sejak pagi tadi, dia masam mencuka. บื้ งบูด
Kamus Thai 2.indb
เงิ ่ น ๆ กระจก [kracok] น kaca, cermin กรมธรรม ์ กระจก Kamus Thai 2.indb 6 4/15/2008 11:02:57 AM ก 7 กระจกเงา [-au] น cermin muka กระจกตา [-ta:] น kornea กระจกนูน [-nu:n] น kaca cembung กระจกเว ้ า [-wau] น kaca cekung กระจง [kraco] น kancil กระจอก [krac:k] น burung pipit กระจอกเทศ [-te:t ่ งอรุณ Dia selalunya meno- reh getah pada awal pagi. 2 menu­ris: ชนเผ ่ าแอฟริกาบางกลุ ่ มกรีดใบหน ้ าเพื่ อเป็น เครื่ องหมายประจำเผ ่ า Sesetengah bangsa di Afrika menuris muka sebagai tanda pengenalan suku kaum. กรุง [kru] น kota raya กรุ ้ งกริ ่ ง [krukri  ] ดู กรุ ้ มกริ ่ ม กรุณา 1 [karuna:] ก bersimpati: เขากรุณาต
Kamus Thai 2.indb
3 larut: เกลือละลายในน ้ ำได ้ Garam boleh larut dalam air. ละเลง [lale:] ก melumurkan: เด็กคนนั ้ น ละเลงโคลนที่ หน ้ าของเพื่ อนเขา Budak itu me- lumurkan lumpur pada muka kawannya. ละแวก [la:wε:k] น persekitaran ละหมาด [lama:t] ก sembahyang, so- lat: คนอิสลามละหมาดวันละห ้ าเวลา Orang Islam sembahyang lima waktu sehari. ละหมาดญานาซะฮ ์ [-ya:na:sah] ก sem 355 4/15/2008 11:12:33 AM ส 356 สกปรก [sokkaprok] ว kotor สกรรมกริยา [sakamkariya:] น kata kerja transitif สกัด 1 [sakat] ก menyekat: กำแพงนี้ สามารถสกัดการโจมตีของทหารฝ ่ ายศัตรูได ้ Tembok ini dapat menyekat serangan tentera musuh. สกัด 2 [sakat] ก mengekstrak: นักวิจัยสกัด โปรตีนจากถั่ วเหลือง Penyelidik mengeks- trak protein daripada kacang soya. สกัด 3 [sakat] ก memahat: คนงานกำลัง สกัดหินเพื่ อทำครก Pekerja
Kamus Thai 2.indb
05:58 AM ฉ 124 ของเขา Petani itu menyemburkan racun serangga pada pokok mangganya. ฉีดยา [-ya:] ก menyuntik ubat ฉุ [cu] ว tembam: ใบหน ้ าของเด ็ กคนน ั ้นฉุ Muka budak itu tembam. ฉุก [cuk] ก muncul dengan tiba-tiba: ใบหน ้ าของคุณพ ่ อเขาฉุกขึ้ นมาในความคิดของ เขา Wajah bapanya muncul dengan tiba-tiba dalam fikirannya. ฉุกคิด [-ki  t] ก 2008 11:06:00 AM ช 127 ชก [cok] ก meninju, menumbuk: โมฮ ั มม ั ด อาลีชกใบหน ้ าของโจ ฟราเซ ี ยอย ่ างจ ั ง Mohammed Ali meninju muka Joe Fra­ zier dengan kuat. ชกต ่ อย [-t:y] ก bertumbuk: เด็ก ๆ เหล ่ าน ั ้นชกต ่ อยก ั นขณะเล ่ นฟุตบอล Budak- budak itu bertumbuk sewaktu

Kembali ke atas