Khidmat Nasihat

SoalanJawapanJenis SoalanTarikh Soalan
Muncul juara (johan) atau muncul sebagai juara; dilantik pengerusi atau dilantik sebagai pengerusi? Mohon penjelasan.Ayat yang betul ialah 'muncul sebagai juara' dan 'dilantik sebagai pengerusi'.Tatabahasa26.05.2007
1 Encik, * Adakah penggunaan perkataan muncul dalam ayat berikut salah? - Ikan paus muncul di permukaan air untuk menyedut udara. Terima kasih.'Muncul' boleh digunakan untuk ikan paus yang membawa makna 'timbul'.Makna18.09.2006
Tuan, Saya memohon bimbangan tuan menghuraikan pembentukan ayat-ayat berikut: 1. Pasuskan Kelantan muncul johan dalam pertandingan peringkat kebangsaan. Apakah komen tuan sekiranya di belakang muncul ditambah sebagai? 2. Rancangan Kelantan Di Sana Sini akan bersiaran pukul 3 hinga 4 petang tiap-tiap hari. Lamaan web RTM gunakan "bersiaran"-Apakah komen tuan sekiranya digantikan dengan "disiarkan" dalam ayat tersebut? 3. "Belum ada kata putus mengenai tarikh lawatan KSU". Saya semak di kamus DBP, ada Putus Kata sahaja, kata putus tak betul?

1. Pasuskan Kelantan muncul johan dalam pertandingan peringkat kebangsaan. ayat ini telah lengkap, manakala ayat Pasuskan Kelantan muncul sebagai johan dalam pertandingan peringkat kebangsaan juga betul. sebagai di situ bermaksud selaku. 

2. Yang paling tepat ialah disiarkan - Rancangan Kelantan Di Sana Sini akan disiarkan pukul 3 hinga 4 petang tiap-tiap hari. Disiarkan bermaksud dihebahkan kpd orang ramai (melalui radio, televisyen, surat khabar, sedangkan bersiaran bermaksud mengendalikan siaran di televisyen atau radio.

3. kata putus (di bawah entri putus) ada dalam Kamus Dewan bermaksud kepastian, keputusan, ketentuan.

Tatabahasa16.11.2008
Soalan 1 Yang mana betul? a) Banyak orang membanjiri stadium itu. b) Ramai orang membanjiri stadium itu. c) Orang ramai membanjiri stadium itu. Soalan 2 Yang mana betul? a) Ikan paus itu muncul di permukaan air untuk menyedut udara. b) Ikan paus itu muncul di permukaan air demi menyedut udara. Soalan 3 Bagaimanakah hendak menggunakan istilah baharu dan baru? Tolong sertakan beberapa contoh penggunaannya Soalan 4 Yang mana betul? a) Peluh keluar dari badan melalui kulit. b) Peluh keluar daripada badan melalui kulit. Soalan 5 Gariskan atau bulatkan jawapan yang betul. Tolong berikan penjelasan untuk setiap ayat di bawah. a)Faktor utama berlakunya kecelakaan jalan raya (adalah/ialah/-) disebabkan kecuaian pengguna jalan raya. b)Hukuman itu (adalah/ialah/-) tidak benar. c)Kejayaan kem itu (adalah/ialah/-) hasil usaha semua pihak. d)Keputusan rayuan itu (adalah/ialah/-) bergantung pada bukti-bukti yang dikemukakan. e)Kolej itu (adalah/ialah/-) merupakan kolej yang paling terkenal. Soalan 6 Dalam Bahasa Melayu, imbuhan ter- dan kata penguat sekali sudah menunjukkan darjah penghabisan. Justeru hanya salah satu sahaja boleh digunakan. Namun begitu, adakah istilah "terkenal" boleh diikuti dengan perkataan sekali sedangkan istilah terkenal tidak bermaksud paling? Soalan 7 Apakah perbezaan antara istilah agar dan istilah supaya? Tolong berikan beberapa contoh ayat yang menunjukkan penggunaan kedua-dua istilah tersebut.

1. Ketiga-tiganya betul - a) Banyak orang membanjiri stadium itu. b) Ramai orang membanjiri stadium itu. c) Orang ramai membanjiri stadium itu.  2. Yang betul - Ikan paus itu muncul di permukaan air untuk menyedut udara.  3. Baru dan baharukedua-duanya boleh digunakan, contoh ayat; Kereta baharu, Dia baru sampai dari Kuala Lumpur.  4. Yang betul - Peluh keluar daripada badan melalui kulit. 

5. Yang betul - a)Faktor utama berlakunya kecelakaan jalan raya ialah kecuaian pengguna jalan raya. b)Hukuman itu tidak benar. c)Kejayaan kem itu  hasil usaha semua pihak. d)Keputusan rayuan itu bergantung pada bukti-bukti yang dikemukakan. e)Kolej itu merupakan kolej yang paling terkenal.

6. Imbuhan ter- dan kata penguat sekali boleh digunakan. Oleh itu terkenal sekali boleh digunakan.  7. agar dan supaya berfungsi sebagai kata perangkai yg menerangkan maksud ayat sebelumnya, dan digunakan dalam situasi yang sama, contohnya;  ia berpesan agar/supaya kami pandai-pandai membawa untung.

Tatabahasa18.12.2008
1. Bolehkah perkataan "dan" dan "serta" muncul dalam satu ayat? Sebagai contoh: Ali pergi ke pasar bersama ibunya untuk membeli ikan, sayur-sayuran dan daging serta beberapa jenis barang runcit? 2. Adakah pembinaan ayat songsang hanya perlu menerbalikkan subjek dan predikat sahaja? 3. Biasanya apakah bezanya cara penggunaan imbuhan "me.....i" dan "me.....kan"?Kata sendi 'dan' dan 'serta' boleh digunakan dalam satu ayat.  Ayat songsang terbentuk melalui proses pendepanan atau penjudulan seluruh predikat atau sebahagian predikat. Walau bagaimanapun proses pendepanan secara berasingan boleh berlaku,iaitu pendepanan frasa adjektif, pendepanan frasa kerja dan pendepanan frasa sendi nama. Untuk keterangan lanjut sila rujuk buku Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga, halaman 478.  Tatabahasa12.05.2009
peribahasa yang sesuai:walau di mana sahaja penyanyi terkenal itu muncul untuk membuat persembahan, pasti ramai peminat yang akan mengerumuninya seperti ....... bulan dipagar bintang@di mana ada gula, di situ ada semutBerdasarkan konteks ayat yang dikemukakan oleh saudara ini, peribahasa yang sesuai ialah di mana ada gula, di situ ada semut.Lain-lain03.08.2007
Bolehkah perkataan "SENARAI" diikuti dengan kata ganda. Contoh : "Senarai nama murid-murid....". Kekeliruan muncul kerana pada saya, "Senarai" telah menunjukkan banyak. Macam perkataan "Semua". Kita tidak boleh guna bersama kata ganda. Contoh "Semua murid-murid...". Sepatutnya "Semua murid...."Kata ganda merujuk kepada perkataan yang mengalami proses pengulangan pada kata dasarnya, sama ada pengulangan sepenuh (rumah-rumah), (baik-baik) atau sebahagian (lelaki,lauk-pauk). Bagi membantu saudara menjawab persoalan yang dikemukakan ini, saudara boleh membuat rujukan pada Buku Tatabahasa Dewan edisi Baharu atau Buku Petunjuk Tatabahasa Bahasa Melayu.Lain-lain25.09.2007
1. mengandok 2. mencarakMohon untuk mendapatkan contoh penggunaan mengandok. Berdasarkan Kamus Dewan Edisi Keempat, mencarak membawa maksud kelihatan muncul, membuka dan melihat daun terup, meminum air dengan mencucurkannya ke mulut, memakan telur dari kulitnya, mengambil untung dengan berlebihan atau menghisap darah.Makna30.08.2006
apakah definisi kedatangan pekerja dalam organisasiDatang bermaksud 1. sampai,tiba.2. bergerak menghampiri sesorang atau sesuatu tempat 3. pergi 4. berasal 5. hingga, sampai 6.muncul,timbul 7.bkn. jangka masa,yang akan tiba,hadapan, kemudian. Berdasarkan makna di atas ungkapan tersebut boleh membawa maksud ketibaan atau kemunculan pekerja dalam organisasi atau kehadiran pekerja. Untuk maklumat lanjut  sila buku tentang organisasi atau pengurusan.   Makna31.10.2008
saya ingin pewajaran pihak tuan/puan tentang imbuhan awalan memper- dalam bahasa melayu. seperti yang kita tahu, imbuhan awalan adalah terdiri daripada meN-,beR-,peN- dan sebagainya. iaitu imbuhan yang diawal atau didepan kata dasar. walau bagaimanapun, dalam bahasa melayu muncul imbuhan kompleks atau asmah menamakannya sebagai imbuhan pembahagi. imbuhan ini dalam sesetengah buku memberi contoh seperti men-kan, men-i, ber-kan,ke-an dan sebagainya.jika dilihat ia seakan-akan imbuhan apitan. dalam hal ini, yang menimbulkan masalahnya ialah berkenaan imbuhan kompleks. berdasarkan makluman yang saya ada, imbuhan kompleks adalah sejenis imbuhan yang terdiri daripada dua dan atau tiga imbuhan yang berlaku secara berperingkat. contohnya imbuhan memper- dilihat sebagai salah satu bentuk imbuhan kompleks tetapi tidak dinyatakan oleh penahu sebagai bentuk yang kompleks. sedangkan ia mempunyai ciri-ciri imbuhan yang kompleks. berdasarkan senario tatabahasa ini, saya ingin bertanya mengenai imbuhan beR- yang mempunyai variasi iaitu berke-an, berseke-an, berpen- dan banyak lagi yang merujuk kepada (berkemahiran, bersekedudukan, berpendapat). imbuhan beR- ini berdasarkan pendapat saya adalah kompleks. oleh itu saya amat mengharapkan pewajaran dari pihak yang berkenaan mengenai masalah ini iaitu tentang imbuhan memper- dengan ber- yang mempunyai bentuk yang kompleks.dan apakah yang membezakan kedua-dua jenis imbuhan ini?Imbuhan BeR- membentuk kata kerja. Perkataan yg menerima awalan ini menjadi kata kerja yg bersifat tidak transitif sama ada yg memerlukan pelengkap atau yg tidak memerlukan pelengkap. Pada dasarnya, terdapat satu bentuk awalan beR-  yakni beR- yg digabungkan dengan semua kata dasar (Rujuk dalam TataBahasa Dewan hlm 161-hlm 176). Manakala awalan mempeR- juga pembentuk kata kerja yg wujud hanya dalam satu bentuk. Dalam bahasa Melayu bentuk ini biasa juga dirujuk sebagai hanya awalan peR. Namun demikian, dalam ayat aktif peR- tidak boleh wujud tanpa awalan meN- kecuali dalam ayat perintah. Bentuk ini berubah menjadi dipeR-dalam ayat pasif (Rujuk dalam Tatabahasa Dewan hlm 177- 183) Terima kasih.   Tatabahasa16.09.2008
12

Kembali ke atas