Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini.
Tesaurus
 
murni (adjektif)
Bersinonim dengan tulen, ceria, bersih, suci, kudus, nirmala, putih, safi, asli, jati;,
Kata Terbitan : memurnikan, kemurnian, pemurnian,


Khidmat Nasihat

SoalanJawapanJenis SoalanTarikh Soalan
maksud nilai-nilai murniNilai-nilai murni ialah nilai -nilai yang tidak mengandungi unsur-unsur asing/unsur-unsur yang mencemarkanLain-lain28.01.2007
CONTOH NILAI MURNI DALAM PANTUN MELAYU. HURAIKAN TENTANG GAYA BAHASA DALAM CERPEN?

Nilai-nilai murni dalam pantun secara umumnya ialah nilai-nilai baik yang boleh dijadi panduan. Contoh nilai murni dalam pantun di bawah:

Baju Melayu butangnya lima,

Datangnya asal di Teluk Belanga;

Jangan tuan suka menghina,

Kita sama-sama hidup di dunia.

Dalam pantun di atas, nilai murni dapat dilihat dalam bahagian maksud pantun, iaitu baris ketiga dan keempat yang mengingkat kita tentang perbuatan menghina sesama sendiri yang tidak membawa manfaat dengan ingat kita hanya manusia biasa yang tertu sahaja ada melakukan kesalahan.

 

Gaya atau gaya bahasa dikenal dalam ilmu retori dengan istilah style. kata style adalah kata yang diambil dari kata Latin, iaitu stilus.  Secara umum untuk meneliti gaya bahasa dalam sesebuah cerpen dalam dilihat daripada pemilihan diksi atau pemilihan kata yang boleh pula dibahagian kepada beberapa ciri seperti klimaks, antiklimaks, paralisme, antitesis repetisi dan sebagai. Cadangan sila rujuk buku gaya bahasa. sekian, terima kasih.

 

Lain-lain08.01.2009
Apakah contoh-contoh novel kanak-kanak yang berunsurkan islam?Semua novel kanak-kanak yang diterbitkan oleh DBP mempunyai unsur-unsur Islam, kerana dalam setiap novel nilai-nilai murni menjadi salah satu nilai yang diterapkan dalam novel.  Setiap novel yang dipilih untuk diterbitkan mesti mempunyai nilai murni, seperti berbudi bahasa, berbaik sangka, ketaatan kepada ibu bapa, menghormati orang tua dan sebagainya.Lain-lain16.07.2009
macam mana kita hendak mengenal pasti kata majmuk? ilmu pengetahuan, nilai murni, rakan sebaya itu kata majmuk ke? ibu bapa itu kata majmuk atau bukan ?Kata majmuk ialah perkataan yang dibentuk dengan merangkaikan beberapa kata dasar ; bentuk yang terhasil membawa makna tertentu, dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit, contohnya kapal terbang, ibu bapa sapu tangan dan perkataan yang sdr. tanyakan juga adalah kata majmuk.Tatabahasa04.04.2007
Assalamualaikum tuan, Saya ingin pastikan sama Ada ayat di bawah betul atau sebaliknya. terima kasih. I) Hal ini amat penting kerana melalui minat yang lahir dari hati yang murni akan mendorong mereka melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan kepada mereka dengan sebaik yang mungkin, bukannya dengan sambil lewa atau sekadar untuk mendapatkan gaji semata-mata. 2) Khairul bersalam dengan ibunya sebelum keluar dari / daripada rumah.

 Kedua-dua ayat ini telah dibuat pembetulan.

I) Hal ini amat penting kerana melalui minat yang lahir daripada hati yang murni mendorong mereka melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan kepada mereka dengan sebaik yang mungkin, bukannya dengan sambil lewa atau sekadar untuk mendapatkan gaji semata-mata.

2) Khairul bersalam dengan ibunya sebelum keluar daripada rumah.

Tatabahasa11.07.2008
Pengertian Kesusasteraan Melayu dalm konteks pembelajaran sekolah menengah atas?

Subjek Kesusasteraan Melayu ditawarkan di sekolah menengah atas adalah untuk membina negara bangsa yang merangkumi jati diri bangsa, tamadun bangsa, nilai-nilai murni, elemen perpaduan antara ras dan etnik, dan sebagainya. Hal ini demikian kerana dalam karya kesusasteraan tedapat unsur-unsur seperti hiburan, falsafah, ilmu pengetahuan, keindahan, nilai-nilai murni dan sebagainya. Justeru, untuk mengetahui lebih lanjut tentang topik pembinaan negara bangsa, saudara disarankan supaya membaca Dasar Pendidikan kebangsaan, Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010, Pelan Integriti Nasional (PIN) dan Dasar Pembangunan Wawasan. 

Lain-lain13.04.2008
apakah erti jati diri dan cara yang betul menggunakan istilah ini.Jati bermakna sejati asli, murni, tulen, tidak bercampur, yg. sebenarnya. Jati diri bermakna identiti diri, keperibadian diri yang masih utuh dengan nilai-nilai adat, budaya, agama, bangsa dan negara. Ia boleh digunakan mengikut kesesuaian situasi dan konMakna20.05.2005
adakah penerbitan filem mukhsin meningkatkan martabat bahasa melayu?Filem Melayu memainkan peranan penting ke arah memartabatkan bahasa Melayu khususnya di Malaysia. Namun demikian, jika sesebuah filem cenderung menggunakan bahasa rojak, usaha murni ini tidak akan dapat dicapai sepenuhnya. Bagi membantu, saudara boleh membuat kajian pada filem ini untuk mengetahui sejauh mana keberkesanan penggunaan bahasa Melayu dalam filem ini.Lain-lain26.12.2007
Salam Tuan, Soalan saya apakah maksud amalan berbudi bahasa.Budi bahasa  bermaksud mempunyai budi bahasa yang baik yang merangkumi pekerti, akhlak, watak dan kelakuan yang baik, sopan, pemurah dan sebagainya yang disebut sebagai nilai-nilai murni. Amalan budi bahasa bukan sahaja penting dalam masyarakat Melayu , malahan dalam semua masyarakat sememang-memangnya mengajarkan cara hidup yang baik. Tujuan mengamalkan cara hidup berbudi bahasa adalah untuk mewujudkan suasana aman, harmoni, kerjasama, hormat-menghormati, kasih sayang, dan kesejahteraan.Makna17.06.2008
APAKAH TUJUAN ADAT BERSALAM DILAKUKANAdat bersalam biasanya dilakukan sebagai tanda sapaan melalui perbuatan (bersalam) antara sesama insan. Adat ini juga dikaitkan dengan ketulusan hati sesama insan dalam bermaaf-maafan dan adat bersalam ini menjadi budaya murni sesama insan.Lain-lain24.10.2007
123

Kembali ke atas