Maklumat Kata

Kamus Bahasa MelayuDefinisi : pagar drpd pokok-pokok kecil. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)


Definisi : pagar drpd pokok-pokok kecil; (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
 
pagar (kata nama)
Bersinonim dengan pagar pokok, pagar hidup, pagar renek, pagar kawat, pagar pancang, pagar sua;,
Kata Terbitan : berpagar, berpagarkan, memagar, memagari,


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
มเย็น [-yen] ว aman, sejahtera: หลังจาก ปัญหานั้ นได ้ รับการแก ้ ไขชาวบ ้ านก็ใช ้ ชีวิตอย ่ าง ร ่ มเย็น Setelah masalah itu diselesai- kan, orang kampung pun dapat hidup dengan aman. รวก [ruak] น buluh galah รวง [rua] น 1 tangkai: รวงข ้ าว tangkai padi 2 (ผึ ้ ง) sarang: รวงผึ้ ง sarang lebah ร ่ วง [rua าน ร ่ วมใจกันต ่ อต ้ านโครงการวางท ่ อก ๊ าซไทย มาเลเซีย Orang kampung bersatu hati menentang Projek Penyaluran Gas Thai-Malaysia. ร ่ วมชีวิต [-ci:wit] ก berkongsi hidup: สามีภรรยาคู ่ นั้ นร ่ วมชีวิตกันมายาวนาน Pa­ sa­ngan suami isteri itu telah lama berkongsi hidup. ร ่ วมประเวณี [-prawe:ni:] ก bersetubuh ร ่ วมเพศ [-pe:t] ดู ร่วมประเวณี
Kamus Thai 2.indb
lalu lintas: ผู ้ ข ั บขี่ ยานพาหนะต ้ องเคารพกฎจราจร Pemandu kenderaan harus mematuhi peraturan lalu lintas. กฎธรรมชาติ [-tammaca:t] น hukum alamiah: เกิดและตายไปเป็นกฎธรรมชาติที่ ทุก คนไม ่ สามารถหลีกเลี่ ยงได ้ Hidup dan mati menjadi hukum alamiah yang tidak dapat dielakkan oleh semua orang. กฎบัตร [-bat] น piagam: ประเทศ สมาชิกต ้ องเคารพกฎบ ั ตรสหประชาชาติ Ne- gara ahli mesti mematuhi piagam Pertubuhan Bangsa bit dengan undang-undang jenayah. กด [kot] ก menekan: เด็ก ๆ เหล ่ าน ั ้นรีบ กดกริ่ งประตูร ั ้ ว Budak itu cepat-cepat me­ ne­kan loceng pintu pagar. กงสุล กด Kamus Thai 2.indb 2 4/15/2008 11:02:55 AM ก 3 กดขี ่ [-ki:  ] ก menindas, menganiaya: คนรวยไม ่ ควรกดขี่ คนจน Orang kaya tidak
Kamus Thai 2.indb
pasukan Manchester United. นิยาม [niya:m] น takrif, definisi นิยาย [niya:y] น novel นิรโทษกรรม [nirato:tsakam] น pengampunan: อาชญากรที่ ถูกตัดสินจำคุก ตลอดชีวิตได ้ รับนิรโทษกรรมเนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา Penjenayah yang dihukum penjara seumur hidup itu mendapat pengampunan sempena Hari Keputeraan Raja Bhumibol นิรนาม [nirana:m] ว tidak bernama นิรภัย [nirapai] ว keselamatan: อุปกรณ ์ นิรภัยเหล ่ านี ้ ซื้อมาจากเยอรมนี Peralatan keselamatan ini dibeli dari ้ วยผู ้ ชม Sta- dium Negara padat dengan penonton. แน ่ นหนา [-na:] ว 1 kukuh: เขาสร ้ างรั ้ ว ที่ แน ่ นหนารอบบ ้ านของเขา Dia membina pagar yang kukuh di keliling rumah- nya. 2 ketat: รัฐบาลจัดให ้ มีการคุ ้ มกันอย ่ าง แน ่ นหนาที่ สนามบินในวันที่ บุชเดินทางมาถึง Kerajaan mengadakan kawalan yang ketat di lapangan terbang pada hari

Kembali ke atas