Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini.
Tesaurus
 
pancang
Rujuk :pacak

Juga ditemukan dalam:

Perkhidmatan +


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
ัยอย ู ่ ที่ ชั้ นล ่ าง Saya tinggal di tingkat bawah. ล ้ าง [la:] ก membasuh, mencuci: มันซ ูร กำล ังช ่ วยภรรยาของเขาล ้ างจาน Mansur se- dang menolong isterinya membasuh pinggan. ล ้ างแค ้ น [-kε :n] ก membalas den- dam: สิบป ียังไม ่ สายสำหร ับการล ้ างแค ้ น Se­ pu­luh tahun เม ื่ อเก ิด แผ ่ นด ินไหวเราควรจะว ิ่ งไปอย ู ่ ในท ี่ โล ่ ง Apabila berlaku gempa bumi, kita hendaklah berlari ke kawasan lapang. โล ่ งอก [lo:ok] ว berasa lega: แม ่ ของ อาม ีเนาะฮ ์ รู ้ สึกโล ่ งอกหล ังทราบว ่ าอาม ีเนาะฮ ์ ปลอดภ ัย Ibu Aminah berasa lega setelah mengetahui Aminah selamat

Kembali ke atas