Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini.
Tesaurus
 
pangkal (kata nama)
1. Dalam konteks bahagian permulaan
bersinonim dengan perdu, umbi hulu, tangkai, gagang, popor,
Berantonim dengan hujung

2. Bersinonim dengan mula: punca, sebab, penyebab, fasal, asal, usul, sumber, perdu,

Kata Terbitan : berpangkal, pangkalan, berpangkalan,

Juga ditemukan dalam:

Perkhidmatan +


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
Biduanda membawa alat kebesaran raja untuk dipersembahkan kepada baginda raja. กง [ko] น roda กงเกว ียน [-kwian] น roda kereta lembu กงจ ักร [-cak] น cakera ก ่ ง [ko ] 1 melenturkan: นายพราน ก ่ งค ั นธน ูของเขาแล ้ วผ ูกเช ือกท ี่ ปลายอ ีกข ้ างหน ึ่ ง ของค ั นธน ู Pemburu melenturkan bu- surnya kemudian mengikat nbinponla- ran] น Jabatan Penerbangan Awam กรมการแพทย ์ [-ka:npe:t] น Jabatan Perubatan กรมการศาสนา [-ka:nsa:tsana:] น Ja­ ba­tan Agama กรมเจ ้ าท ่ า [-cauta:] น Jabatan Pela­ buhan กรมชลประทาน [-conlapra ta:n] น Jabatan Perairan กรมทร ัพยากรธรณ ี [-sappaya :k :n- t:rani:] น Jabatan Sumber Bumi กรมทะเบ ียนการค ้ า [-tabianka:n- ka:] น Jabatan

Kembali ke atas