Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[pe.da.la.man] | ڤدالمن

Definisi : daerah yg jauh (di darat) dr pantai atau dr bandar: Padi huma banyak ditanam di ~. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)

[pe.da.la.man] | ڤدالمن

Definisi : daerah yg jauh dr pantai (yg terletak di ceruk pelosok atau di hulu negeri), hulu: dia menjadi orang yg paling berpe­ngaruh di daerah ~; penjahat-penjahat sedang bersembunyi di daerah ~; (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata pedalaman


Istilah Bahasa Melayu

Istilah SumberIstilah SasarBidangSubbidangHuraian
interior opposite anglesudut pedalaman bertentanganMatematikTiada1. Sudut pedalaman sesuatu segi tiga yang tidak bersebelahan dengan sudut peluaran tertentu. 2. Sudut pedalaman sesuatu segi empat yang bucunya bertentang dengan bucu sudut peluaran tertentu.
interior anglesudut pedalamanMatematikTiada1. Sudut yang terbentuk oleh dua sisi bersebelahan melalui kawasan pedalaman sesuatu poligon. 2. Sudut yang terbentuk oleh rentasan lintang bagi dua garis dan terletak di pedalaman kedua-dua garis berkenaan.
alternate interior anglessudut pedalaman selang-seliMatematikTiadaPasangan sudut yang terbentuk oleh rentasan lintang bagi dua garis, yang merupakan sudut selang-seli dan juga sudut pedalaman. Lihat juga sudut selang-seli.
enterior anglesudut peluaranMatematikTiada1. Sudut yang terbentuk oleh salah satu sisi dengan perpanjangan sisi bersebelahan. Ia merupakan sudut yang bersebelahan dengan salah satu sudut pedalaman. 2. Sudut yang terbentuk oleh rentasan lintang bagi dua garis dan tidak terletak di pedalaman kedua-dua garis berkenaan.
negara pesisirlittoral stateUndang-undangUndang-undang AntarabangsaNegara yang mempunyai pantai. Negara pesisir mempunyai kedaulatan di perairan pedalaman dan laut wilayah, serta hak dan kewajipan di zon ekonomi eksklusif dan pelantar benua, sepertimana diperuntukkan dalam Konvensyen Undang- Undang Laut PBB 1982.
shell middenstimbunan sisa cangkerangArkeologiData Arkeologi dan Teknik ArkeologiTapak timbunan yang terbentuk akibat tinggalan cangkerang. Tapak ini ditemui di kawasan persisiran pantai atau kawasan pedalaman, menjadi bukti penempatan manusia serta sisa makanan. Perkembangannya wujud pada tahap Hoabinhian kerana ditemui alat batu di dalam timbunan sisa cangkerang ini. Contohnya, di Gua Kepah, Pulau Pinang (5000 tahun), Seberang Perak, Perak (6000 tahun) dan di pantai timur laut Sumatera. Tapak ini dikenali dengan nama kyokken moddinger yang diambil daripada perkataan Denmark bermaksud dapur cangkerang.
fortkubuArkeologiData Arkeologi dan Teknik ArkeologiTapak pertahanan dan kota pemerintahan yang diperbuat daripada bata, kayu bakau, cangkerang atau tanah yang ditinggikan. Kedudukannya terletak di kawasan pedalaman atau dipinggir sungai. Terdapat juga kubu yang mempunyai menara peninjau. Di Malaysia, perkembangannya wujud sejak zaman pemerintahan Kesultanan Melayu Lama dan Baru serta semasa zaman penjajahan Belanda dan Inggeris. Contohnya, Kota Johor Lama (Johor), Kubu Datuk Maharaja Lela (Perak) dan A. Famosa (Melaka). Sinonim benteng.
settlement patternpola petempatanArkeologiData Arkeologi dan Teknik ArkeologiTempat kegiatan manusia yang berkembang sebagai tempat tinggal. Pola ini dibahagikan kepada dua jenis, iaitu petempatan sementara dan kekal yang dipengaruhi oleh lingkungan dan keperluan hidup seperti pinggir sungai, pedalaman, gua dan persisiran pantai. Pada zaman protosejarah, pola petempatan juga dilengkapi sistem kota dan rumah ibadat. Contohnya, di Trowulan (Indonesia) dan di Lembah Bujang (Malaysia).
levalois flaking techniqueteknik repihan levaloisArkeologiData Arkeologi dan Teknik ArkeologiTeknik repihan yang dilakukan dengan membentuk bahagian sekeliling batu ini melalui pemukulan sehingga terjadi repihan. Bahagian tepi batu ini berbentuk U sekiranya dilihat dari atas. Bahagian repihan tepi akan dipukul ke dalam sehingga membentuk kesan seperti daun pada permukaannya. Pukulan secara cepat di bahagian tengah akan mengeluarkan repihan yang digunakan sebagai alatan. Teknik ini mendapat nama sempena tempat penemuannya di Levallois, kawasan pedalaman Perancis.
mutatis mutandismutatis mutandisUndang-undangUndang-undang AntarabangsaPerubahan atau pindaan yang perlu dilakukan terhadap sesuatu perkara. Dalam hal ini, apabila sesuatu perkara yang umumnya serupa berulang, maka pindaan dibuat (jika perlu) pada nama, jabatan dan sebagainya tanpa menjejaskan maksud utama. Contohnya, Konvensyen Undang-Undang Laut PBB yang memperuntukkan hak mengejar dan memburu kepada negara pantai apabila berlaku perlanggaran undang-undang oleh kapal asing di kawasan perairan pedalaman, laut wilayah atau zon berdampingan negara berkenaan. Peruntukan ini terpakai mutatis mutandis kepada perlanggaran undang-undang di zon ekonomi eksklusif dan pelantar benua, yakni negara pantai mempunyai hak mengejar dan memburu kapal asing yang melanggar undang-undang di zon eksklusif atau pelantar benua negara berkenaan. Istilah ini berasal daripada bahasa Latin yang bermaksud �perubahan perlu atau perubahan sewajarnya�.
12

Kembali ke atas