Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini.
Tesaurus
 
rasa
1. Dalam konteks pelbagai rasa
bersinonim dengan manis, masam, masin, pahit, tawar, payau, pedas, maung, hambar, kelat,
(adjektif:)

2. Bersinonim dengan fikir
( kira, ingat, agak, )
(kata kerja:)

Kata Terbitan : rasanya, rasa-rasanya, berasa, merasai, merasakan, terasa, perasaan, berperasaan, perasa, berperasa,


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
ร ่ วมสมัย [-samai] ว semasa: ปัญหา ร ่ วมสมัยได ้ ถูกนำเสนอในที่ ประชุมนั้ น Isu se- masa telah dikemukakan dalam me- syuarat itu. รวย [ruai] ว kaya รส [rot] น rasa = รสชาติ รสชาติ [-ca:t] ดู รส รสนิยม [-saniyom] น cita rasa รหัส [rahat] น kod รโหฐาน [raho:ta:n] น 1 tempat persendirian 2 tempat rahsia รอ [r:] ก menunggu, menanti: สำรวยรอ เพื่ อนของเธอที่ ป ้ ายรถเมล ์ Samruai menung- gu
Kamus Thai 2.indb
menghirup: เจ ้ าหน ้ าที่ ระดับสูง ของกระทรวงยุติธรรมจิบน ้ ำชาร ่ วมกับรัฐมนตรี Pegawai kanan Kementerian Keadilan menghirup teh bersama-sama dengan menterinya. จิปาถะ [ci  pa:ta] ว berbagai-bagai, pelbagai: ร ้ านนี้ ขายเครี่ องใช ้ ที่ จำเป็นจิปาถะ Kedai ini menjual berbagai-bagai ba­ rang keperluan harian. จิ้ ม [ci  m] ก 1 mencecah: ลูกชายผมจิ้ ม ไก ่ ทอดด ั กจะประสบผล สำเร็จ Murid-murid yang mengikut kata guru selalunya akan berjaya. เชื้อชาติ [c:aca:t] น bangsa: พลเมือง ในประเทศน ั ้นประกอบด ้ วยคนหลายเชื้ อชาติ Penduduk negara itu terdiri daripada pelbagai bangsa. เชื้อเพลิง [-pl:] น bahan api เชื้อไฟ [-fai] น umpan api เชื้อโรค [-ro:k] น kuman เชื้อสาย [-sa:y] น keturunan เชือก [c:ak] น tali เชื่อง [c:ŋ
Kamus Thai 2.indb
Tok Penghulu me- mukul kepala anak buahnya dengan tongkat. แพร [prε:] น satin แพร ่ [prε:] ก menyebarkan: สัตว ์ ปีก สามารถแพร ่ เชื้ อไวรัสได ้ หลายชนิด Unggas boleh menyebarkan pelbagai jenis vi- rus. แพร ่ ข ่ าว [-ka:w] ก menyebarkan be­ rita: สื่ อมวลชนแพร ่ ข ่ าวการเยือนพม ่ าของนายก รัฐมนตรี Media menyebarkan berita la- watan Perdana Menteri ] น 1 getah 2 (ล้อ) tayar ยางพารา [-pa:ra:] น getah para ยางมะตอย [-mat:y] น minyak tar, belaking ยางลบ [-lop] น getah pemadam ยางอาย [ya:a:y] น rasa malu ย ่ าง [ya:] ก 1 memanggang: วันนี้ คุณแม ่ ย ่ างปลา Hari ini emak memanggang ikan. ว 2 panggang: ฉันชอบกินไก ่ ย ่ าง Saya suka

Kembali ke atas