Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[pen.da.pat] | ڤنداڤت

Definisi : fikiran; pandangan; anggapan: Pd ~ saya, eloklah kita sokong projek pembinaan surau itu. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)

[pen.da.pat] | ڤنداڤت

Definisi : 1. kesimpulan yg dibuat atau diper­oleh drpd berfikir (dan membayangkan sikap atau pendirian seseorang tentang sesuatu), pandangan, fikiran: ~ Hussain dlm hal ter­sebut bertentangan dgn pendirian ayahnya; ~ umum pendapat orang ramai; 2. orang yg mula-mula memikirkan (mendapatkan, men­cipta­kan) sesuatu yg baru (belum ada, belum diketahui sesiapa), penemu: ~ utama dlm hal televisyen ialah Mr. Baird dr Scotland; (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata pendapat

Peribahasa

Banyak udang banyak garam,
     banyak orang banyak ragam.

Bermaksud :

Tiap-tiap orang mempunyai pendapat (kemahuan) sendiri-sendiri; makin banyak orang makin banyak pula pendapat dan kemahuannya. (Biasa juga: Ramai beragam, rimbun menyelara).

 

Lihat selanjutnya...(8)

376

As many men, as many opinions

Setiap orang berbeza pandangan atau kemahuan.

Lain orang, lain pendapat

A motely crowd turned up for yesterday's general meeting. Each had different views to offer. As many men, as many opinions, so I doubt that agreement would ever be reached.

Bermacam-macam orang hadir dalam mesyuarat agong semalam. Setiap orang memberikan pandangan yang berlainan. Memandangkan lain orang, lain pendapat, saya tidak yakin bahawa persetujuan boleh dicapai.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(11)

Istilah Bahasa Melayu

Istilah SumberIstilah SasarBidangSubbidangHuraian
public opinionpendapat umumKomunikasiKorporatPendapat yang dibentuk dan dipercayai oleh orang ramai tentang sesuatu isu atau perkara. Pendapat awam ini mengandungi unsur pernyataan yang diterima sebagai benar, berkaitan dengan khalayak umum dan berkepentingan kepada mereka pada sesuatu masa. Secara umumnya, pendapat yang terbentuk dalam kalangan individu sesuatu masyarakat tidak berbeza antara satu sama lain. Kecenderungan ini membentuk satu pendapat umum yang serupa. Pendapat umum biasanya terbentuk akibat pendedahan khalayak terhadap sesuatu isu atau keadaan yang disiarkan melalui media cetak atau media elektronik. Oleh itu, media kerap digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi khalayak supaya berlakunya pemindaan dan perubahan sesuatu arah pendirian awam terhadap sesuatu isu. Kesan hebahan tersebut membolehkan individu dalam masyarakat membentuk pendapat masing-masing. Pendapat umum kerap digunakan oleh pihak tertentu untuk mendapatkan persetujuan bersama yang berkaitan dengan aspek politik, ekonomi, atau sosiobudaya. Dalam bidang perhubungan awam, k
public opinionpendapat awamKomunikasiKorporatLihat pendapat umum.
expert opinionpendapat pakarKomunikasiKorporatKaedah pemasaran dan pengesanan pasaran yang menggunakan pendapat wakil jualan, pengedar, pembekal, persatuan industri perdagangan, perunding pemasaran, atau organisasi di luar syarikat barangan yang mempunyai pengetahuan mendalam mengenai pasaran sesuatu barangan. Antara kaedah yang digunakan termasuklah perbincangan fokus, temu bual mendalam, dan tinjauan. Tujuannya adalah untuk membantu pihak syarikat merancang strategi pemasaran sesuatu barangan baru atau barangan sedia ada yang menghadapi masalah jualan. Matlamat kaedah ini adalah untuk merancang strategi baru bagi menguasai pasaran dan mengatasi persaingan. Antara aspek yang kerap dikesan melalui rujukan pakar ini adalah dari segi mutu, pembungkusan dan persembahan, harga, promosi, kebolehdapatan barangan, dan kepelbagaian teknik jualan. Proses ini dilakukan oleh bahagian komunikasi korporat dan penyelidikan dalam syarikat berkenaan atau melalui syarikat perunding pemasaran.
pendapat nasihatadvisory opinionUndang-undangUndang-undang AntarabangsaSalah satu bidang kuasa Mahkamah Keadilan Antarabangsa yang menangani hal-hal yang berkaitan penyediaan jawapan bagi persoalan undang-undang antarabangsa yang diperlukan oleh organ utama PBB, terutamanya Perhimpunan Agung PBB. Dalam hal ini, Mahkamah Keadilan Antarabangsa diminta untuk memberikan pendapat nasihat atau pandangan perundangan berkenaan persoalan tersebut. Pendapat nasihat tersebut tidak mengikat mana-mana negara atau pertubuhan, tetapi ia boleh membentuk undang-undang adat antarabangsa pada masa hadapan. Contoh kes yang melibatkan pendapat nasihat ialah kes Difference Relating to Immunity from Legal Process of a Special Rapporteur of the Commission on Human Rights yang diputuskan pada tahun 1999 berkenaan tindakan mahkamah Malaysia mendengar kes saman yang membabitkan seorang agen PBB.
pendapat bertentangandissenting opinionsUndang-undangUndang-undang AntarabangsaPandangan daripada hakim yang berbeza dengan pandangan pihak majoriti dalam sesuatu kes penghakiman. Pandangan ini mempunyai kedudukan yang khusus dalam penyelesaian pertikaian undang-undang antarabangsa, sama ada melalui mahkamah atau timbang tara. Dalam konteks mahkamah antarabangsa terutamanya Mahkamah Keadilan Antarabangsa, pendapat bertentangan boleh menyumbang kepada perkembangan undang-undang antarabangsa. Pendapat ini pernah digunakan oleh hakim sebagai satu platform bagi menghasilkan pandangan yang lebih berani dalam situasi yang tidak mempunyai hukum perundangan yang tetap. Contohnya, pendapat bertentangan oleh Hakim Weeramantry, seorang hakim Mahkamah Keadilan Antarabangsa dalam kes Lockerbie. Dalam kes berkenaan, beliau menyatakan bahawa Mahkamah Keadilan Antarabangsa boleh menyemak semula keputusan Majlis Keselamatan PBB walaupun keputusan tersebut merupakan satu pandangan eksekutif atau politik yang dibuat oleh salah satu cabang utama PBB.
lobbyingpelobianKomunikasiKorporatSistem, proses, dan kaedah mempengaruhi pendapat individu atau kumpulan yang boleh memberikan kepentingan kepada pelobi. Pelobian merupakan sistem apabila organisasi menyediakan ruang dan prosedur pengurusan yang terancang bagi melaksanakan proses dan kaedah pelobian. Pelobian merupakan proses komunikasi pemujukan yang terancang dan berstruktur bagi memastikan sesuatu perubahan pendapat dan tindakan yang ingin dilaksanakan boleh dijayakan. Pelobian merupakan kaedah apabila setiap proses pelobian menggunakan pelbagai alat komunikasi pemujukan. Alat komunikasi ini boleh dalam bentuk komunikasi manusia dan komunikasi massa. Contohnya, komunikasi antara peribadi dan liputan berita akhbar, radio, atau televisyen. Matlamat pelobian biasanya dilakukan untuk mengubah sesuatu keputusan yang boleh memberikan manfaat kepada pelobi atau mempengaruhi pendapat khalayak umum supaya menyokong pendirian pelobi.
Gestalt hypothesishipotesis GestaltLandskapTiadaPendapat psikologi persepsi yang menyatakan bahawa sesuatu pemandangan itu terdiri daripada gabungan beberapa komponen.
jawatankuasa penasihatadvisory committeeUndang-undangUndang-undang AntarabangsaJawatankuasa yang berperanan memberi pendapat kepada sesuatu badan. Contohnya, Jawatankuasa Penasihat Majlis Hak Asasi Manusia yang berfungsi sebagai pemikir dengan melakukan penyelidikan dan mengemukakan cadangan kepada Majlis Hak Asasi Manusia.
electronic theoryteori elektronikKejuruteraanKejuruteraan KimiaTeori yang menjelaskan sifat keaktifan sesuatu mangkin dengan berdasarkan pendapat bahawa proses penjerapan kimia menyebabkan perubahan sifat elektronik bahan yang bertindak balas kerana gangguan terhadap awan elektron. Teori ini berdasarkan pendekatan fizikal.
geometric theoryteori geometriKejuruteraanKejuruteraan KimiaTeori yang menjelaskan sifat keaktifan dan mekanisme tindak balas kimia bermangkin dengan berdasarkan pendapat bahawa bentuk geometri atom mangkin yang aktif adalah kritikal dan berhubung rapat dengan keaktifan mangkin. Teori yang berdasarkan pendekatan fizikal ini digunakan terutamanya untuk menjelaskan konsep kepilihan, pengumpulan spesifik, dan kepekaan struktur sesuatu mangkin.
123

Kembali ke atas