Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini.
Tesaurus
 
terbit (kata kerja)
1. Bersinonim dengan keluar: muncul, timbul, terpacul, terpancar, mencorak,

2. Bersinonim dengan lahir: berbangkit, timbul, datang, terpancar,

3. Bersinonim dengan tercetak: tersiar, tertulis, tercatat, terakam, terekod,

4. Bersinonim dengan tumbuh: keluar, muncul, timbul, hidup, bercambah, bertunas, terpacul,

5. Bersinonim dengan berpunca: bermula, berpangkal, berasal, berpokok, timbul, muncul,

Kata Terbitan : menerbitkan, terbitan, penerbitan, penerbit,


Istilah Bahasa Melayu

Istilah SumberIstilah SasarBidangSubbidangHuraian
consumer magazinemajalah penggunaKomunikasiKorporatPenerbitan berkala yang ditujukan kepada pengguna barangan atau perkhidmatan. Penerbitan ini boleh bersifat khusus atau umum. Penerbitan khusus biasanya mengandungi maklumat yang membantu pengguna dalam membentuk tingkah laku pembelian dan penggunaan barangan atau perkhidmatan secara bermanfaat. Penerbitan jenis ini biasanya diterbitkan oleh agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang berfungsi untuk menjaga kepentingan pengguna. Penerbitan majalah pengguna yang bersifat khusus ini kadangkala diedarkan percuma kepada khalayak. Contohnya, penerbitan yang dikeluarkan oleh persatuan pengguna dan persatuan yang berkaitan dengan penjagaan kesihatan. Penerbitan majalah yang bersifat umum pula mengandungi pelbagai maklumat, seperti politik, ekonomi, sosial, kekeluargaan, dan pendidikan, di samping maklumat tentang barangan dan perkhidmatan yang membantu pengguna dalam membuat keputusan pembelian. Pengedaran majalah jenis ini dikenakan bayaran.
specimen copynaskhah contohKomunikasiKorporatSebarang bentuk hasil karya yang digunakan sebagai contoh penerbitan atau cetakan untuk dinilai sebelum cetakan dan penerbitan akhir diluluskan. Naskhah ini juga digunakan sebagai contoh bagi mewakili penerbitan atau cetakan sebenar. Naskhah contoh diperlukan bagi tujuan penilaian akhir mutu penerbitan sebelum cetakan akhir dilakukan atau sebelum diedarkan. Selain itu, naskhah contoh juga digunakan sebagai bahan peragaan dan hadiah. Naskhah contoh turut diperlukan untuk penilaian kesesuaian penggunaannya sebelum cetakan tambahan dilakukan bagi memenuhi permintaan khalayak. Kerja penilaian dan penggunaan naskhah ini biasanya diselaraskan oleh bahagian perhubungan korporat atau perhubungan awam. Penerbitan dan pengedaran bahan ini terkawal dan ditanda sebagai naskhah contoh.
wait orderiklan tunggu masaKomunikasiKorporatKaedah menangguhkan penyiaran atau penerbitan iklan bagi memenuhi sesuatu strategi syarikat pengiklanan. Melalui kaedah ini, penyiaran atau penerbitan iklan tidak dilakukan sehingga mendapat kebenaran untuk meneruskan atau menghentikan penerbitan atau penyiaran nya. Kaedah ini dilakukan disebabkan oleh beberapa kemungkinan utama, Pertama, sekiranya syarikat ingin membuat penjenamaan semula syarikat dan barangannya, sedangkan iklan tersebut telah disediakan lebih awal, maka penyiaran dan penerbitan iklan berkenaan perlu ditangguhkan sehingga pihak syarikat mendapat sesuatu ketetapan berkaitan dengan strategi pengiklanan syarikat. Jenis ketetapan boleh dalam bentuk mengubah suai iklan yang sedia ada supaya dapat memenuhi keperluan semasa atau membatalkan penyiaran dan penerbitan iklan berkenaan. Kedua, sekiranya syarikat berada dalam keadaan bermasalah, maka kaedah menangguhkan penyiaran atau penerbitan iklan sedemikian akan dilakukan.
minimum depthkedalaman minimumKomunikasiKorporatUkuran saiz iklan terkecil yang ditetapkan oleh pihak media cetak. Pada Kebiasaannya, pihak media cetak akan mengenakan syarat pembelian ruang terkecil dalam sesuatu penerbitan. Setiap penerbitan mempunyai ukuran kedalaman minimum masing-masing yang perlu diketahui oleh pihak agensi pengiklanan dan pengiklan. Saiz terkecil yang biasa digunakan adalah tidak kurang daripada 2.54 cm tinggi bagi satu lajur. Sekiranya pihak agensi pengiklanan ingin membeli lapan lajur ruang iklan, maka mereka perlu menempah lapan kali ganda ketinggian ruang iklan yang bersamaan dengan 20.32 cm tinggi ruang. Oleh itu, kedalaman minimum akan membantu perancang pengiklanan untuk menyediakan bahan dan juga kos yang sesuai dalam strategi pengiklanan yang ingin dilaksanakan.
opening signaturetanda pengenalanKomunikasiKorporatBahagian awal sesuatu penerbitan yang digunakan sebagai alat untuk memperkenalkan sesuatu rancangan radio, televisyen, dan video korporat. Bahagian ini dipersembahkan dalam bentuk audiovisual untuk penerbitan televisyen dan video korporat, manakala untuk rancangan radio,dipersembahkan dalam bentuk audio sahaja. Dalam penerbitan rancangan radio dan televisyen, proses penerbitan tanda pengenalan ini sangat strategik kerana berfungsi untuk menangkap perhatian khalayak, dan pada masa yang sama perlu menonjolkan identiti rancangan. Bagi penerbitan video korporat, tanda pengenalan perlu untuk menonjolkan identiti, falsafah, dan citra organisasi. Tanda pengenalan di persembahkan melalui gabungan pelbagai medium menggunakan aplikasi multimedia.
house publicationpenerbitan dalamanKomunikasiKorporatBahan bercetak yang diterbitkan secara terkawal dalam organisasi untuk edaran dalaman. Fungsi penerbitan bahan ini adalah untuk menyalurkan maklumat organisasi kepada khalayak dalaman. Urusan penghasilan dan pengedaran bahan bercetak ini biasanya dilakukan oleh bahagian perhubungan awam organisasi tersebut. Jenis penerbitan boleh dalam bentuk majalah, akhbar, atau risalah. Jenis maklumat yang biasa dimasukkan ialah aktiviti kakitangan sama ada yang bersifat rasmi atau tidak rasmi, perutusan daripada pihak pengurusan yang berkaitan sesuatu dasar, arahan atau ucapan, karya kreatif yang dihasilkan oleh kakitangan, dan hal yang berkaitan dengan kejayaan kakitangan atau organisasi. Matlamat akhir yang ingin dicapai melalui penerbitan dalaman adalah untuk mengurangkan jurang komunikasi antara unit, bahagian dan kakitangan daripada pelbagai peringkat, serta meningkatkan kefahaman dan rasa kekitaan terhadap organisasi.
preliminary proposalsyor awalKomunikasiKorporatKertas cadangan yang mengandungi maklumat ringkas dan lengkap mengenai sesuatu cadangan penerbitan. Kertas ini akan dikemukakan kepada pihak bertanggungjawab yang menerbitkan bahan penerbitan seperti iklan, pengumuman khidmat awam, dan video korporat. Tujuan penyediaan cadangan awal adalah untuk mendapatkan persetujuan menerbitkan sesuatu bahan penerbitan. Antara kandungan utamanya termasuklah konsep dan idea skrip, sinopsis, serta tujuan dan matlamat penerbitan. Selain itu, kertas cadangan juga mengandungi olahan skrip dan penyataan yang berkaitan dengan jangkaan kos penerbitan. Kepentingan kertas ini adalah untuk membantu penerbit membuat keputusan dan perancangan awal mengenai sesuatu projek penerbitan. Kertas ini juga boleh berfungsi sebagai dokumen penjelasan kepada penerbit untuk mendapatkan pembiayaan daripada agensi kewangan atau orang perseorangan.
non-paid circulationedaran tak berbayarKomunikasiKorporatPengedaran bahan penerbitan tanpa bayaran kepada pelanggan individu atau institusi. Bagi membolehkan edaran tak berbayar dilakukan, pelanggan perlu memenuhi syarat yang ditetapkan oleh penerbit sesuatu bahan penerbitan. Syarat tersebut ialah pelanggan perlu mempunyai kepentingan perniagaan, kuasa beli, dan kepentingan imej serta memiliki reputasi jangka panjang. Bahan penerbitan ini dihasilkan dalam bentuk majalah, akhbar atau terbitan khas. Penerbitan jenis ini biasanya mengandungi maklumat yang mempunyai daya tarikan umum yang biasanya dikaitkan dengan motif perniagaan untuk meningkatkan pasaran dan keuntungan bagi barangan yang diiklankan. Selain itu, penerbitan ini juga mempunyai kecenderungan kandungan yang memiliki unsur tanggungjawab sosial, seni, dan kebudayaan. Tujuan akhir edaran tak berbayar adalah untuk memperkukuh citra pelanggan dan citra korporat sesebuah syarikat penerbitan.
yellow pages advertisingpengiklanan halaman kuningKomunikasiKorporatMaklumat pengiklanan dan promosi barangan atau perkhidmatan yang terkumpul dalam sesuatu penerbitan bercetak, yang dari segi sejarahnya menggunakan kertas berwarna kuning. Penerbitan ini disediakan khusus untuk memudahkan rujukan pelanggan bagi mendapatkan maklumat mengenai barangan atau perkhidmatan yang diperlukan. Selain maklumat asas mengenai syarikat atau organisasi, penerbitan ini juga menyediakan halaman iklan barangan dan perkhidmatan. Maklumat iklan disusun berdasarkan abjad dan biasanya dipersembahkan dalam bentuk panduan telefon. Oleh sebab jumlah maklumat yang banyak, maka penerbitan iklan halaman kuning tersebut dikelompokkan mengikut kawasan geografi berdasarkan tempat syarikat beroperasi. Walau bagaimanapun, penerbitan pengiklanan bentuk ini boleh dicetak menggunakan kertas berwarna lain tetapi masih dikenali sebagai pengiklanan halaman kuning.
souvenir programmedbuku cenderamataKomunikasiKorporatPenerbitan bercetak yang mengandungi maklumat berkaitan dengan pengurusan sesuatu acara oleh sesebuah syarikat atau organisasi. Hasil penerbitan biasanya dengan format buku. Isi kandungan buku ini biasanya ringkas dan padat tetapi mempunyai daya tarikan untuk dibaca dalam tempoh masa yang singkat. Ciri utama buku cenderamata ialah halaman muka hadapan yang menarik dan boleh melanmbangkan citra korporat sesebuah organisasi atau syarikat. Kandungannya juga menjelaskan tentang acara yang dijalankan dan organisasi yang menjayakan sesuatu acara. Maklumat lain yang turut dimasukkan ialah objektif, misi, tema acara, dan kandungan ucapan penghargaan, atur cara majlis, dan senarai penaja. Reka bentuk dan reka letak penerbitan biasanya disesuaikan dengan tema acara.
12345678910

Kembali ke atas