Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini.
Tesaurus
 
pengap (adjektif)
Bersinonim dengan sesak, lemas, susah bernafas;,
Kata Terbitan : memengap, memengapkan,


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
bia­ wak. อุดหนุน [-nun] ก menyumbangkan: รัฐบาลอุดหนุนเงินจำนวน 500,000 บาท แก ่ มัสยิดนั้ น Kerajaan menyumbang- kan wang sebanyak 500,000 baht ke- pada masjid itu. อุดอู ้ [-u:] ว pengap: ห ้ องเช ่ านั้ นอุดอู ้ เพราะ ไม ่ มีหน ้ าต ่ าง Bilik sewa itu pengap ke­ rana tidak ada tingkap. อุตสาหะ [utsa:ha] น usaha อุตสาหกรรม [-kam] น perusahaan, industri อุตุนิยมวิทยา [utuniyomwit- taya:] น ilmu kaji cuaca, metereologi อุทกภัย [utokkapai] น banjir อุทกศาสตร ์ [utokkasa
Kamus Thai 2.indb
Jun tahun 2001. งาน 3 [a:n] น (มาตราวัดเนื้ อที่ ) unit uku- ran luas tanah yang bernilai 400 meter persegi, ngan งาบ ๆ [a:pa:p] ว tercungap-cungap, terpengap-pengap: ชายคนนั้ นหายใจงาบ ๆ ขณะที่ ได ้ ร ั บการร ั กษาจากแพทย ์ Lelaki itu bernafas tercungap-cungap sewaktu menerima rawatan daripada doktor. งาม [a:m] ว 1 cantik 2 (ผู

Kembali ke atas