Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[péng.san] | ڤيڠسن

Definisi : (péngsan) dlm keadaan tidak sedar akan diri: aku telah ~ beberapa jam lamanya, apabila aku sedar semula aku dikerumuni oleh beberapa orang tua-tua; jatuh ~ = ter­pengsan tidak ingat, tidak sedar akan diri. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

Glosari Dialek Kelantan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
selok[s«.l/]kata adjektiftidak sedarkan diri, pengsan.Budok tu selok nyo behe ko ayoh diyo.[bu.d/ tu s«.l/ ø bE.hE k A.jh di.j]Budak tu pengsan kerana dipukul ayahnya.
tok kaba[t/ kA.bA] tidak sedarkan diri, pengsan.Saleh duwo ari tok kaba lepah keno tepoh muto.[sA.lEh du.w A.Äi t/ kA.bA l«.pAh k«.n t«.poh m:u.to]Saleh dua hari pengsan selepas dilanggar motosikal.
gocoh[g.tSh]kata kerjamemukul dengan menggunakan tangan, menumbuk, meninju.Mae gocoh Mamak sapa tok kaba pagi takdi.[mA.E g.tSh mA.mA/ sA.pA t/ kA.bA pA.gi tA/.di]Mail menumbuk Mamat hingga pengsan pagi tadi.

Kembali ke atas