Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini.
Tesaurus
 
penuh (adjektif)
1. Bersinonim dengan berisi: tepu, padat, pepak, mampat, tumpat, sarat, pejal, rapat, ketat, sendat, lejuh, merepuh,
Berantonim dengan kosong

2. Bersinonim dengan banyak: sesak, sakan, bertimbun-timbun, berlebihan, melimpah, melaut, lebat, rendang, merenduh, berkelun-kelun, berkepul-kepul, bergumpal-gumpal, rapat, tebal, rimbun, belanar, jenuh,
Berantonim dengan sedikit

3. Bersinonim dengan lengkap: cukup, sempurna, memadai, genap, tuntas,
Berantonim dengan kurang

4. Bersinonim dengan ramai: banyak, berduyun-duyun, berpusu-pusu, berasak-asak, bersesak-sesak, berbondong-bondong, terpermanai, berjuak-juak,
Berantonim dengan sedikit

Kata Terbitan : sepenuhnya, memenuhi, memenuhkan,

Puisi
 

Hujan lebat perigi penuh,
     Kapal besar dari muara;
Kalau tak dapat si buntar penuh,
     Biar kumati berbuang nyawa.


Lihat selanjutnya...(17)
Peribahasa

368

Many a mickle makes a muckle

Duit yang sedikit jika disimpan lama-kelamaan akan menjadi banyak juga.

Berdikit-dikit lama-lama jadi bukit.

''One day, I'll drive that car out of this showroom,'' she said full of determination. ''But, you don't earn that much,'' I said. ''Many a mickle makes a muckle , doesn't? I'll save whatever I have to own it even though it may take years,'' she answered.

''Satu hari nanti, aku akan memandu pulang kereta itu,'' kataku dengan penuh keazaman tatkala berkunjung ke bilik pameran tersebut. ''Tapi, gaji kau taklah banyak,'' kataku. ''Bukankah berdikit-dikit lama-lama jadi bukit? Aku akan menyimpan semua duit yang aku ada untuk memilikinya walaupun mengambil masa bertahun-tahun lamanya,'' jawabnya.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(13)

Glosari Dialek Kelantan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
penuh lite][p«.nuh l:i.te] terlampau penuh hingga melimpah.Mok buboh ae dale paye sapa penuh lite.[m/ bu.boh Ae dA.lE p:A.jE sA.pA p«.nuh l:i.te]Mak memasukkan air ke dalam tempayan sampai melimpah.
pradok[pÄA.d/]kata kerjamengisi sesuatu sehingga penuh (seperti isi kekabu dalam bantal).Pradok masok penuh kabu dale bata tu.[pÄA.d/ mA.so/ p:e.nuh k:A.bu dA.lE bA.tA tu]Isikan sampai penuh kekabu ke dalam bantal tu.
deke[dE.kE]kata adjektifberkenaan buah dalam keadaan tidak berisi penuh, tidak elok.Tahong ni buoh mokte deke, pasa masok museng kemara.[tA.hoN ni bu.wh m/.tE dE.kE pA.sA mA.s/ mu.seN k«.mA.ÄA]Tahun ini buah rambutan tak berisi penuh, kerana masak musim kemarau.
gerek[gE.ÄE/]kata nama1.      sejenis burung yang sentiasa berbunyi bising (burung layang-layang). 2. emas tiruan.Tok praeh lek siye paka gerek penuh lenge.[to/ pÄAeh le/ si.je pA.kA gE.ÄE/ p«.nuh l«.NE]Peraih dari Thailand memakai emas tiruan penuh lengan.
temu tiko[t:«.mu t:i.k] genap, cukup, penuh, contohnya satu minggu, satu bulan dan lain-lain.Diyo gi Kolo Lupo, temu tiko sbule doh.[di.j gi k:.l lu.po t:«.mu t:i.k sbu.lE dh]Dia pergi ke Kuala Lumpur sudah genap sebulan.
behe I[b:E.he]kata namabintat-bintat pada kulit akibat terkena sesuatu yang berbisa, bedan.Tuboh budok tu abih behe keno ulak bulu.[tu.boh bu.d/ tu A.bih b:E.he k«.n u.lA/ bu.lu]Badan budak tu penuh bintat kerana terkena ulat bulu.

Kembali ke atas