Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata perantaraan


Kamus Sains

Kamus Sains.indb
komposit. (KEJ) interleave (antara lembar) Tertib penyusunan bahagian sesuatu jujukan atau kumpulan supaya baha- gian tersebut berselang-seli tetapi masih menyimpan identiti masing-masing. (KOM) intermediate gas lift (angkat gas perantaraan) Salah satu kaedah angkat gas. Dalam kaedah ini, gas bertekanan tinggi disun- tikkan berselang-seli ke dalam tetiub dan titik suntikannya berada di bawah aras atas bendalir yang terdapat di molekul yang bercas elektrik, yang bertindak point load polar substance polarity test posterior lobe Kamus Sains.indb 518 7/8/08 11:50:11 AM 519 sebagai bahan tindak balas perantaraan dalam tindak balas kimia. Bahan kutub juga dirujuk sebagai ion. (KEJ) polarity test (ujian kekutuban) Ujian litar pemasangan elektrik yang bertujuan untuk mengetahui dan menguji kekutuban sambungan litar pada suis

Kembali ke atas