Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata perbuatan

Peribahasa

Terpijak di tanah kapur,
     putih tapak;
terpijak di tanah arang,
     hitam tapak.

Bermaksud :

Perbuatan baik, baiklah akibatnya; perbuatan jahat, jahatlah akibatnya.

 

Lihat selanjutnya...(119)


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
Jangan menjadi lelaki mata keranjang. เจ ้ าถิ่ น [-ti  n] น ketua samseng: ตำรวจ ปักใจเชื่ อว ่ าการตายของเขาเกิดจากการกระทำ ของเจ ้ าถิ่ น Polis yakin bahawa kema­ tiannya disebabkan perbuatan ketua samseng. เจ ้ าท ่ า [-ta:] น Ketua Pelabuhan, Syahbandar: เจ ้ าท ่ าไม ่ อนุญาตให ้ เทศบาล สร ้ างอาคารกลางแม ่ น้ำ Ketua Pelabuhan tidak membenarkan มี รายได ้ ต ่ ำ Dia seorang pekerja yang ber­ pendapatan rendah. ต ่ ำช ้ า [-ca:] ว keji: การข ่ มขืนเป็นการกระทำ ที่ ต่ำช ้ ามาก Merogol adalah perbuatan yang sangat keji. ต ่ ำต ้ อย [-t:y] ว hina: เขารู ้ สึกต่ำต ้ อยเมื่ อ คบค ้ ากับผู ้ ดี Dia berasa hina apabila ber­gaul dengan
Kamus Thai 2.indb
somsu:] ก 1 (คน) bersetubuh, bersenggama: กลุ ่ มคนหนุ ่ มสาวพวกนี้ มักจะ กระทำสิ่ งไม ่ ดีเสมอ ๆ เช ่ น สมสู ่ กัน Kumpu- lan muda-mudi ini sering melakukan perbuatan keji seperti bersetubuh. 2 (สัตว ์ ) mengawan สมการ [samaka:n] น persamaan: นักเรียนกำลังเรียนคณิตศาสตร ์ ในเรื่ องสมการ Pelajar sedang belajar matematik ten- tang persamaan. สมดุล [samadun] ว seimbang สมรู ้ ร mutlak. สมเพช [sompe:t] ก berasa sedih: เขา สมเพชต ่ อการกระทำของเจ ้ าหน ้ าที่ รัฐบางคน ที่ เรียกเงินค ่ าน ้ ำร ้ อนน ้ ำชา Dia berasa sedih atas perbuatan sesetengah kakitangan kerajaan yang meminta duit kopi. สมภาร [sompa:n] น ketua wat สมโภช [sompot] ก merayakan: งานนั้ น จัดขึ้ นเพื่ อสมโภชหลักเมืองยะลา Pesta itu di­ adakan untuk merayakan turus nege
Kamus Thai 2.indb
บัดซบ [batsop]ว betul, sungguh, amat, sangat: คำพูดของเขาแสดงให ้ เห็นว ่ าเขาเป็นคน โง ่ บัดซบ Tutur katanya menunjukkan dia seorang yang bodoh betul. การทิ้ งทารก เป็นการกระทำที่ เลวบัดซบ Membuang bayi merupakan perbuatan yang amat keji. บ ่ อย บัดซบ Kamus Thai 2.indb 219 4/15/2008 11:09:09 AM บ 220 บัดสี [batsi  :] ว memalukan, mengaib- kan: พฤติกรรมของชายคนนั้ นน
Kamus Thai 2.indb
าข ั ดคำส ั ่ ง พ ่ อแม ่ Jangan mengingkari perintah ibu bapa. 2 bercanggah, bertentangan: การกระทำเช ่ นน ั ้ นข ั ดต ่ อหล ั กศาสนา Perbuatan itu bercanggah dengan ajaran agama. ข ั ดขวาง [-kwa:] ก menghalang, menyekat: ราคาที่ ดินสูงเกินไปข ั ดขวาง การลงทุนของต ่ างประเทศ Harga tanah yang mahal menghalang pelaburan dari negara asing. ข

Kembali ke atas