Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata perot


Glosari Dialek Kedah

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
boroi[b.rj]kata adjektifbuncit (perut).Pak cik tu perot dia boroi, banyak cacin kot dalam perot dia.[pA/ tSi/ tu p«.Òot di.jA b.rj bA.øA/ tSA.tSin kot dA.lAm p«.Òot di.jA]Perut pak cik itu buncit, mungkin banyak cacing di dalamnya.
merekam I[m«.Ò«.kAm]kata namasakit perut, senak perut, sakit hulu hati, pedih perut.Lepaeh makan rojak, perot dia merekam saja.[l«.pAEh mA.kAn Òo.dZA/ p«.Òot di.jA m«.Ò«.kAm sA.dZA]Selepas makan rojak perutnya sentiasa berasa senak.
mengkam[m«N.kAm]kata namasakit perut, senak perut.Jangan dok makan buah kelubi muda banyak sangat, satni perot hang mengkam.[dZA.NAn do/ mA.kAn bu.wAh k«.lu.bi mu.dA bA.øA/ sA.NAt sAt.ni p«.Òot hAN m«N.kAm]Jangan makan buah kelubi muda terlalu banyak, kelak perut dapat mengkam.
bakiaq[bA.ki.jAâÖ]kata adjektifberkenaan susu atau santan dalam keadaan basi.Macam mana budak tu tak saket perot pengasoh dia bagi dia susu bakiaq.[mA.tSAm mA.nA bu.dA/ tu tA/ sA.ket p«.Òot p«.NA.soh di.jA bA.gi di.jA su.su bA.ki.jAâÖ]Budak itu sakit perut, kerana pengasuhnya memberikannya susu yang sudah basi.
bingkai nyiru[biN.kAj øi.Òu] bahagian (lapisan) perut (lembu, kerbau, sapi dan lain-lain) yang menghadamkan makanan, perut besar.Perot bingkai nyiru kalu buat gulai lemak buboh belimbin buloh sedap sunggoh.[p«.Òot biN.kAj øi.Òu kA.lu bu.wAt gu.lAj l«.mA/ bu.boh b«.lim.bin bu.loh s«.dAp suN.goh]Perut bingaki nyiru dibuat gulai lemak dicampur belimbing buluh, rasanya sungguh sedap.
misin[mi.sin]kata namamemulas, sakit perut kerana keracunan makanan dan sebagainya, senak merekan.Depa makan kerang cicah ayaq asam banyak sangat malam tu sampai misin perot.[dE.pA mA.kAn k«.ÒAN tSi.tSAh A.jA)Ö A.sAm bA.øA/ sA.NAt mA.lAm tu sAm.pAj mi.sin p«.Òot]Mereka makan kerang dengan cicah air asam banyak sangat pada malam itu sehingga perut memulas.

Kembali ke atas