Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[per.tim.ba.ngan] | ڤرتيمبڠن

Definisi : hasil mempertimbangkan; perkiraan; pendapat: Permintaan tuan itu akan diberi ~ oleh pihak atasan. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)

[per.tim.ba.ngan] | ڤرتيمبڠن

Definisi : fikiran atau renungan menge­nai buruk baik dll sesuatu perkara (masalah dll), sbg dasar sesuatu keputusan (tindakan dll), timbangan, perhitungan, perhatian (pene-litian): seseorang pemberita haruslah mem-pergunakan ~ sendiri utk menilai sesebuah berita; (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Peribahasa

Berhakim kepada beruk.

Bermaksud :

Minta pertimbangan (keadilan dan sebagainya) kepada orang yang tamak, nescaya akan merugi.

 

Lihat selanjutnya...(8)

Istilah Malaysia

Istilah Sumber Istilah Sasar Bidang Subbidang Huraian
deliberationpertimbanganSejarahTiadaPertimbangan dan perbincangan yang berhati-hati dalam sesuatu hal atau perkara.
irrelevant considerationpertimbangan tak relevanUndang-undangTiadaPertimbangan yang mengambil kira fakta atau undang-undang yang tidak wajar diambil kira.
best judgement assessmenttaksiran pertimbangan terbaikPentadbiran PerniagaanTiadaTaksiran yang dibuat berdasarkan pertimbangan yang terbaik pada ketika itu.
judgement ratingpengadaran pertimbanganPentadbiran PerniagaanTiadaPengadaran yang dilakukan tanpa menggunakan perangkaan kerugian yang lepas. Pengadaran ini berdasarkan pertimbangan pengunderaitan ke atas setiap risiko.
considerationpertimbangan; balasanUndang-undangTiadaTiada
deliberationpertimbanganPentadbiranTiadaTiada
considerationpertimbangan; balasanEkonomiTiadaTiada
considerationpertimbangan; balasanPentadbiranTiadaTiada
considerationpertimbangan; balasanEkonomiTiadaTiada
absolute judgementpertimbangan mutlakPentadbiran PerniagaanSains dan Teknologi MakananTiada
nutritional considerationpertimbangan pemakananPentadbiran PerniagaanTiadaTiada
value judgementpertimbangan nilaiSejarahTiadaTiada
preferential considerationpertimbangan keutamaanUndang-undangTiadaTiada
rational judgementpertimbangan rasionalUndang-undangTiadaTiada
legal considerationpertimbangan undang-undangUndang-undangTiadaTiada
value judgementpertimbangan nilaiSains PolitikTiadaTiada
service considerationpertimbangan khidmatPentadbiranTiadaTiada
factual judgementpertimbangan faktaSosiologiTiadaTiada
social judgementpertimbangan sosialSosiologiTiadaTiada
value judgementpertimbangan nilaiSosiologiTiadaTiada
design considerationpertimbangan reka bentukKejuruteraanTiadaTiada
quantity judgementpertimbangan kuantitiSosiologiTiadaTiada
social judgementpertimbangan sosialSosiologiTiadaTiada
value judgementpertimbangan nilaiSosiologiTiadaTiada
factual judgementpertimbangan faktaSosiologiTiadaTiada
moral judgementpertimbangan moralSosiologiTiadaTiada
tax considerationpertimbangan cukaiPentadbiranTiadaTiada
ethical judgementpertimbangan etikaPendidikanTiadaTiada
aesthetic judgementpertimbangan estetikPendidikanTiadaTiada
precise judgementpertimbangan tepatPendidikanTiadaTiada
value judgementpertimbangan nilaiPendidikanTiadaTiada
self-judgementpertimbangan kendiriPendidikanTiadaTiada
moral judgementpertimbangan moralPendidikanTiadaTiada
cost considerationpertimbangan kosMatematikTiadaTiada
value judgementpertimbangan nilaiLinguistikTiadaTiada
value judgementpertimbangan nilaiGeografiTiadaTiada
theoretical considerationpertimbangan teoriFarmasiTiadaTiada
theoretical considerationpertimbangan teoriFarmasiTiadaTiada
aesthetic considerationpertimbangan estetikEkonomiTiadaTiada
political considerationpertimbangan politikEkonomiTiadaTiada
value judgementpertimbangan nilaiEkonomiTiadaTiada
semantic considerationpertimbangan semantikEkonomiTiadaTiada
judgemental samplingpensampelan pertimbanganEkonomiTiadaTiada
judgemental samplingpensampelan pertimbanganEkonomiTiadaTiada
judgement selectionpilihan pertimbanganPerhutananTiadaTiada
common sense considerationpertimbangan akalPendidikanTiadaTiada
judgement samplesampel pertimbanganMatematikTiadaTiada
judgmental samplesampel pertimbanganKependudukanTiadaTiada
judgement samplesampel pertimbanganEkonomiTiadaTiada
judgemental probabilitykebarangkalian pertimbanganEkonomiTiadaTiada
judgmental samplingpersampelan pertimbanganEkonomiTiadaTiada
best judgement assessmenttaksiran pertimbangan terbaikEkonomiTiadaTiada
deliberation of standing committeepertimbangan jawatankuasa tetapPentadbiranTiadaTiada
nursing decisionkeputusan kejururawatanPerubatanTiadaPertimbangan kejururawatan yang dibuat untuk mengekalkan atau menyingkirkan sesuatu tindakan bagi mencapai matlamat kesihatan pesakit.
aesthetic appraisalpenilaian estetikKesenianTiadaPertimbangan yang dibuat terhadap karya seni daripada sudut estetik.
reappraisalpenilaian semulaSejarahTiadaPemeriksaan, pertimbangan, penyemakan atau penelitian semula sesuatu keputusan yang diputuskan terdahulu sebelumnya.
ethical decision makingpembuatan keputusan beretikaJururawatTiadaPertimbangan berprinsipkan nilai moral.
social aggressionkeagresifan sosialPerubatanTiadaTindakan tanpa pertimbangan yang memudaratkan orang lain dan salah di sisi undang-undang bagi pesakit yang mengalami tekanan perasaan.
obligatory reinsuranceinsurans semulaPentadbiran PerniagaanTiadatanpa pertimbangan secara individu oleh setiap pihak.
automatic reinsuranceinsurans semula automatikPentadbiran PerniagaanTiadatanpa pertimbangan secara individu oleh setiap pihak.
arbitraryarbitrari/sembarangan/sebaranganKesusasteraanTiada2. Tidak berasaskan pertimbangan tertentu atau teliti, tidak berasaskan pemikiran dan sekehendak hati.
Delphi methodkaedah DelphiSosiologiTiadaKaedah membuat ramalan berdasarkan pertimbangan gerak hati dengan hanya menggunakan soal selidik secara urutan.
critical thinkingpemikiran kritisPerubatanTiadaPemikiran yang bertujuan membuat pertimbangan berdasarkan imbasan kembali terhadap bukti-bukti bagi memperkukuh rumusan.
marketing conceptkonsep pemasaranPentadbiranTiadaKonsep yang mengatakan bahawa pertimbangan sosial dan ekonomi bagi kewujudan sesebuah organisasi ialah memuaskan kehendak, dan keperluan pelanggan di samping mencapai objektif organisasi.
management discretionbudi bicara pengurusanPentadbiranTiadaKebebasan pengurusan membuat pertimbangan dan keputusan berdasarkan kebijaksanaan yang ada padanya sama ada daripada pengalaman ataupun kebolehannya.
authority theoryteori autoritiPentadbiranTiadaTeori yang mengandaikan bahawa pertimbangan tentang perhubungan manusia memang tiada kaitan dengan perniagaan dan kebanyakan orang memang pada kebiasaannya bergantung kepada orang lain, mementingkan diri sendiri, dan tidak mahu bekerjasama.
absolute marksmarkah mutlakPendidikanTiadaMarkah pencapaian pelajar berasaskan pertimbangan guru mengikut tahap yang ditetapkan tanpa merujuk kepada pencapaian pelajar lain dalam kumpulan.
underwriting departmentjabatan penajajaminanPentadbiran PerniagaanTiadaJabatan yang membuat pertimbangan sama ada untuk menerima, menolak atau menerima dengan bersyarat sesuatu risiko.
tax treatytriti cukaiPentadbiran PerniagaanTiadaPerjanjian yang dibuat berdasarkan pertimbangan yang terbaik pada ketika itu.
qualitative modelmodel kualitatifPentadbiranTiadaModel-model peramalan yang menggunakan pertimbangan, pengalaman, dan data kualitatif dan subjektif.
tax planningperancangan cukaiPentadbiran PerniagaanTiadaProses meminimumkan cukai dengan cara memberi pertimbangan awal tentang akibat cukai yang mungkin dialami.
subjective testujian subjektifPentadbiranTiadaUjian penilaian pekerja yang keputusannya bergentung kepada pertimbangan dan budi bicara pemeriksa sendiri, dan bukannya berasaskan penilaian objektif.
subjective evaluationpenilaian subjektifPentadbiranTiadaPenilaian yang dibuat berdasarkan pengalaman, gerak hati dan pertimbangan tanpa pengiraan kuantitatif.
expected utility valuenilai utiliti dijangkaPentadbiranTiadaJangkaan nilai keseluruhan bagi satu kesudahan merangkumi pertimbangan seperti kerugian, keuntungan dan risiko.
at the discretion of the umpirebudi bicara pengadilSukanTiadaKeputusan yang diberikan mengikut pertimbangan pengadil.
potential adversarybakal musuhSejarahTiadaPihak atau orang yang dianggap boleh menjadi musuh dalam pertimbangan politik.
policy alternativedasar pilihanSejarahTiadaDasar yang memberikan beberapa pilihan yang boleh diputuskan menurut pertimbangan yang wajar dalam sesebuah pemerintahan.
releventrelevanUndang-undangTiadaKeterangan yang ada kaitan atau hubungan yang kuat yang membolehkan hakim membuat pertimbangan kebarangkalian dalam menjatuhkan hukuman.
discretionary powerkuasa budi bicaraSejarahTiadaKuasa yang ada pada seseorang untuk bertindak dengan bebas mengikut pertimbangan sendiri.
doctrinairetaasubSejarahTiadaSifat atau ciri sesuatu atau seseorang yang berpegang teguh kepada prinsip dan fahamannya sahaja tanpa pertimbangan lain.
amoral managementpengurusan amoralPentadbiranTiadaPendekatan etika pengurusan yang tidak bersangkut-paut dengan akhlak atau moral tanpa mengambil kira pertimbangan etika.
administration of justicepentadbiran keadilanPentadbiranPentadbiran Awam

Autoriti yang dimiliki majikan berdasarkan statusnya untuk mentadbir dan membuat keputusan berdasarkan pertimbangan yang wajar dan saksama. Autoriti ini diterjemahkan dalam bentuk tindakan yang adil kepada semua kakitangan dalam organisasi. Tindakan ini tidak boleh diambil dengan sewenang-wenangnya kerana perlu berpandukan kepada peraturan dan tatacara yang telah ditetapkan. Contohnya, pembuangan kakitangan dalam organisasi perlu berlandaskan peraturan dan tatacara yang sah.

funded trustamanah terbiayaPentadbiran PerniagaanTiadaSyarikat insurans hayat biasanya tidak boleh bertindak sebagai pemegang amanah atau penjaga atau menggunakan pertimbangan mereka semasa membuat pembayaran kepada waris. Dalam beberapa kes adalah dinasihatkan supaya prosid polisi dibayar kepada syarikat amanah, diagihkan di bawah syarat-syarat perjanjian amanah dan dengan ini memberi kelonggaran dalam pengagihan prosid. Pemegang amanah tidak hanya diberi kuasa ke atas polisi dan prosid tetapi juga sekuriti atau lain-lain harta untuk menyediakan dana bagi membayar premium.
spheroid of referencesferoid rujukanMatematikTiadaAngka bersifat teori yang dimensinya hampir mendekati dimensi geoid dan dimensi tepatnya ditentukan dengan pelbagai pertimbangan terhadap bahagian permukaan bumi yang dipertimbangkan. Contohnya sferoid rujukan ialah sferoid Bessel, sferoid Clarka, sferoid Delambre, sferoid Everest, sferoid Hayford, dan sferoid Helbert. Reference spheroid.
impulsededenyut; impuls; gerak hatiKesusasteraanTiada2. Gerak hati: Rangsangan atau gerak hati yang timbul dengan tiba-tiba untuk melakukan sesuatu tanpa pertimbangan.
impulseimpulsPerubatanTiada1. Perubahan elektrokimia sepanjang membran sel saraf. 2. Rangsangan atau gerak hati yang timbul secara tiba-tiba untuk melakukan sesuatu tanpa pertimbangan.
Stoke's diameterdiameter StokeKejuruteraanTiadaGaris pusat sfera yang mempunyai ketumpatan bandingan dan halaju jatuh bebas yang sama mengikut hukum Stoke dengan zarah dalam pertimbangan.
sentimentalitykesentimenanKesusasteraanTiadaKeupayaan mempengaruhi tindak balas emosi dengan yang tidak seimbang dengan suasana dan dengan itu menggantikan perasaan yang memuncak yang tidak terarah dengan satu pertimbangan etika dan daya intelek biasa.
directors and officers liability insuranceinsurans liabiliti pengarah dan pegawaiPentadbiran PerniagaanTiadaInsurans yang melindungi pengarah dan pegawai terhadap tuntutan liabiliti yang timbul daripada tuduhan kesilapan dalam pertimbangan, pengabaian tugas dan tindakan salah laku berkaitan dengan aktiviti organisasi mereka.
impulsededenyut; impulsPerubatanTiada1. Impuls: Perubahan elektrokimia di sepanjang membran sel saraf.,2. Gerak hati: Rangsangan atau gerak hati yang timbul dengan tiba-tiba untuk melakukan sesuatu tanpa pertimbangan.
objective forecastramalan objektifGeologiTiadaRamalan cuaca yang keseluruhannya berdasarkan penerapan peraturan atau persamaan tunggal, atau gabungan peraturan atau persamaan kepada cerapan unsur-unsur meteori tercerap dan terpilih; oleh itu pertimbangan peribadi peramal lenyap sama sekali.
administrative discretionbudi bicara pentadbiranPentadbiranPentadbiran Awam

Kewibawaan yang dimiliki oleh pihak pentadbiran untuk memutuskan sesuatu menurut pertimbangannya sendiri setelah mengambil kira beberapa aspek penting. Kewibawaan ini mencakupi hak dan kebebasan untuk membuat pertimbangan sewajarnya dalam sesuatu hal dan keadaan. Contohnya, dalam kes tidak hadir bekerja, Ketua Jabatan mempunyai hak untuk menentukan keputusan yang munasabah bagi menyelesaikan masalah tersebut. 

axiological ethicsetika aksiologiPendidikanTiada

 Sebarang etika yang menjadikan teori tanggungjawab ber­gantung sepenuhnya kepada teori nilai dengan menentukan sesuatu tindakan tersebut betul berdasarkan pertimbangan nilai atau kebaikannya.

attitudinal testujian sikapPendidikanTiada

 Ujian yang mengukur set atau pola kecenderungan mental dan emosi seseorang atau kumpulan berkaitan dengan pertimbangan isu-isu kontroversi dan penilaian peribadi.

Public Service CommissionSuruhanjaya Perkhidmatan AwamPentadbiranPentadbiran Awam

Sebuah badan khas yang ditubuhkan melalui peruntukan Perlembagaan Persekutuan untuk mengendalikan hal-ehwal dan segala urusan yang berkaitan dengan perkhidmatan awam. Badan ini adalah satu komponen kecil dalam struktur pentadbiran kerajaan yang berbeza daripada komponen kecil kerajaan yang lain. Perbezaan ini ketara dari segi kebebasan untuk menjalankan tugas. Bagi menjamin kebebasan badan ini, ahlinya dilantik khas oleh Yang di-Pertuan Agong atas pertimbangan dan nasihat Perdana Menteri setelah berunding dengan Majlis Raja-Raja. Pada asasnya badan ini berfungsi untuk mengkaji, merancang, membuat cadangan dan melaksanakan beberapa langkah ke arah penambahbaikan perkhidmatan awam. Justeru, kewujudan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam dapat menjamin agar pengendalian yang adil dilaksanakan dalam pengambilan dan penentuan kerjaya kakitangannya.

deontological ethicsetika deontologiPendidikanTiada

 Sebarang etika yang menjadikan teori tanggungjawab tidak bergantung sepenuhnya kepada teori nilai. Penentuan tindakan itu betul, tidak bergantung kepada pertimbangan nilai.


Kembali ke atas