Maklumat Kata

Kamus Bahasa MelayuDefinisi : sj jarum yg digunakan utk mencucukkan dan melekatkan sesuatu pd benda lain, pasak, peniti, semat; ~ susup pin yg digunakan utk memasukkan tali (getah atau reben) ke dlm kelim; mengepin mengenakan pin pd (baju dll). (Kamus Dewan Edisi Keempat)


Definisi : akronim bagi personal identification number (nombor pengenalan peribadi). (Kamus Dewan Edisi Keempat)


Definisi : (dlm permainan boling) objek drpd kayu atau bahan sintetik yg berbentuk spt botol, yg disusun secara berkelompok utk dijadikan sbg sasaran pukulan bola. (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
 
pin (kata nama)
Bersinonim dengan semat, jarum, cemat, peniti, cuban, tingau;,
Kata Terbitan : mengepinkan,


Glosari Dialek Kedah

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
pinjoi[pin.dZoj]kata kerja1. bengkak, benjol.Dahi dia pinjul kena tumbok kawan dia.[dA.hi di.jA pin.dZoj k«.nA tum.bo/ kA.wAn di.jA]Dahinya benjol kena tumbuk kawannya.
empin kerabu[«m.pin k«.ÒA.bu] sejenis kerabu kering daripada emping padi yang digoreng semula dengan cili, udang, serai, kelapa, garam dan gula sebagai makanan ringan.   
   2. baki (wang dan lain-lain)Mana pinjul duet hak aku bagi semalam?[mA.nA pin.dZoj du.wet hA/ A.ku bA.gi s«.mA.lAm]Mana baki wang yang aku beri semalam?
mampai[mAm.pAj]kata adjektiftumpul, dempak.Depa tumbok empin pakai alu hak mampai.[dE.pA tum.bo/ «m.pin pA.kAj A.lu hA/ mAm.pAj]Mereka menumbuk emping dengan menggunakan alu yang dempak.
kerunaeh[k«.Òu.nAEh]kata kerjamenggaru atau mengopek dengan cara yang perlahan dengan hujung jari; kerumit.Dia kerunaeh kerupin kude dia itu sampai bedarah.[di.jA k«.Òu.nAEh k«.Òu.pin ku.dE di.jA itu sAm.pAj b«.dA.ÒAh]Dia mengopek keruping kudisnya itu sehingga berdarah.
lingkop pahna[liN.kop pAh.nA] rosak binasa, punah atau jahanam.Depa kelahi laki bini, habeh lingkop pahna pinggan mangkok.[dE.pA k«.lA.hi lA.ki bi.ni hA.beh liN.kop pAh.nA piN.gAn mAN.ko/]Habis punah pinggan mangkuk kerana mereka berkelahi suami isteri.
adan[A.dAn]kata namapengadang yang dipasang di pintu, tangga dan sebagainya, untuk menyekat kanak-kanak keluar rumah.Mak buboh adan depan pintu tak bagi adek keluaq rumah.[mA/ bu.boh A.dAn d«.pAn pin.tu tA/ bA.gi A.de/ k«.lu.wAâÖ ]Ibu memasang pengadang di pintu supaya adik tidak dapat keluar rumah
   2. makan dengan memasukkan makanan dengan sebanyak-banyaknya dalam mulut (biasanya dengan rakus dan pantas).Dia polok nasik tu sat saja abeh sepinggan bak.[di.jA p.l/ nA.si/ tu sAt sA.dZA A.bEh s«.piN.gAn bA/]Dia memakan nasi itu begitu pantas sehingga habis sepinggan penuh.
betoran[b«.t.ÒAn]kata adjektifberkenaan pinggan mangkuk, tikar, talam, kain dan lain-lain yang bersusun atau berlapis-lapis.Awat hang biaq betoran pinggan tu, bila hang nak basoh?[A.wAt hAN bi.jAâÖ b«.t.ÒAn piN.gAn tu bi.lA hAN nA/ bA.soh]Kenapa kamu biarkan pinggan itu bersusun, bila kamu hendak membasuhnya?
cungget[tSuN.get]kata kerjaberlari atau melarikan diri (dengan pantas).Bila nampak orang mai kutep utang, dia pon cungget ikot pintu belakang.[bi.lA nAm.pA/ .ÒAN mAj ku.tep u.tAN di.jA pon tSuN.get i.kot pin.tu b «.lA.kAN]Apabila ternampak orang mengutip hutang datang, dia pun segera melarikan diri melalui pintu belakang.
12

Kembali ke atas