Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini.
Tesaurus
 
kamus (kata nama)
Bersinonim dengan tesaurus, leksikon, glosari, daftar, ensiklopedia.,


Kamus Teknologi Maklumat

Kamus Teknologi Maklumat ct.indd
ii KAMUS TEKNOLOGI MAKLUMAT: KESELAMATAN KOMPUTER SIRI KAMUS ISTILAH MABBIM Kamus Teknologi Maklumat ct.indd 1 6/6/11 4:01:20 PM iii KAMUS TEKNOLOGI MAKLUMAT: KESELAMATAN KOMPUTER Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur 2011 SIRI KAMUS

Kembali ke atas