Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini.
Tesaurus
 
pupus
Rujuk :punah


Istilah Bahasa Melayu

Istilah SumberIstilah SasarBidangSubbidangHuraian
nematoblastnematoblasBiologiHistologi dan SitologiSel yang menjadi asas knidoblas (yang akan pupus sesudah mengeluarkan bebenang nematosista dan diganti dengan knidoblas yang baru)
amberambarKimiaTiadaDamar fosil yang berasal daripada sejenis pokok pain yang telah pupus. Ambar wujud dalam bentuk pepejal lutsinar, rapuh, berwarna perang, dan merupakan pebenat elektrik yang baik. Damar ini digunakan sebagai batu Damar dan dalam uji kaji keelektrikan statik.
A2 phasefasa A2KejuruteraanKejuruteraan KimiaPeringkat dalam model Nestaas apabila hifa mikroorganisma menjadi tua dan pupus.
Ostwald ripeningpematangan OstwaldKejuruteraanKejuruteraan KimiaPelarutan hablur kecil apabila terdapat hablur besar di dalam larutan dan hablur besar akan terus membesar sehingga kesemua hablur kecil pupus. Ini berlaku kerana tenaga permukaan hablur yang kecil adalah tinggi dan terpaksa melarut untuk mengimbangkan tenaga permukaan sistem.
non-chain reaction mechanismmekanisme tindak balas tak berantaiKejuruteraanKejuruteraan KimiaMekanisme tindak balas kimia yang melibatkan kompleks perantara (radikal bebas, ion, molekul) yang dihasilkan pada keadaan awal tindak balas dan pupus apabila bertindak seterusnya untuk menghasilkan produk.
steady state vibrationgetaran keadaan mantapMekanikGunaanGetaran sistem yang ditindak oleh rangkap pemaksa yang mempunyai ayunan mantap. Gerakan keadaan mantap diperoleh kerana komponen getaran bebas yang diambil oleh sistem yang berkenaan bersifat fanak dan pupus dalam jangka waktu yang tertentu.
third law of thermodynamicshukum termodinamik ketigaKejuruteraanKejuruteraan KimiaHukum yang menyatakan bahawa jumlah perubahan tenaga dalam sesuatu sistem dan perubahan tenaga persekitarannya adalah sifar. Walaupun tenaga terjadi atau berupa pelbagai bentuk, jumlah tenaga adalah tetap. Apabila tenaga pupus dari satu bentuk, ia akan muncul dalam bentuk yang lain secara serentak.
oxygen soakrendaman oksigenKejuruteraanKejuruteraan KimiaProses untuk membersihkan arang yang terbentuk pada permukaan mangkin dengan menggunakan pembakaran terkawal dengan oksigen. Pada mulanya, gas lengai dengan lebih kurang 1% kandungan oksigen dilalukan ke atas permukaan mangkin hingga bahagian kok yang aktif pupus. Kandungan oksigen dan suhu kemudian dinaikkan hingga kesemua arang terbakar dengan mengawal kandungan oksigen untuk mendapatkan semula sebaran atom mangkin yang maksimum.
fluidbendalirKejuruteraanKejuruteraan KimiaBahan yang tidak boleh menahan ubah bentuk secara berterusan. Percubaan untuk menukar bentuk jisim bendalir akan menyebabkan lapisan bendalir menggelongsor di atas satu sama lain hingga bentuk baru terbentuk. Semasa proses penukaran bentuk ini berlaku, terdapat tegasan ricih di dalam bendalir tersebut yang bergantung pada kelikatan dan kadar penggelongsoran lapisan bendalir (kadar tegasan). Tetapi apabila bentuk baru itu telah diperoleh, kesemua tegasan ricih akan pupus dan bendalir berada dalam keadaan keseimbangan. Secara fizikal, bendalir ialah nama am bagi wap, gas, cecair dan pepejal.

Kembali ke atas