Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini.
Tesaurus
 
ratu
Rujuk :permaisuri

Puisi
 

Burung disebut si burung merak,
     Menjadi ratu istana rimba;
Untung sabut timbul nampak,
     Untung batu tenggelam hamba.


Lihat selanjutnya...(4)

Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
telah melupakan kejadian itu kerana berlaku lama dahulu. นม ัสการ [na matsa ka:n] น penyem- bahan นโยบาย [nayo:ba:y] น dasar, polisi นรก [narok] น neraka นวน ิยาย [nawaniya:y] น novel นวด [nuat] ก 1 (ร่างกาย) mengurut: หมอกำล ังนวดขาของย ูโซฟด ้ วยน ้ ำม ันปล ิงทะเล Bomoh sedang mengurut kaki Yusuf dengan minyak gamat. 2 (ข ้ าวเปลือก ผู ้ ร ้ ายสองน ัด Polis melepaskan dua das tembakan ke arah penjahat itu. c (กระส ุน) butir: ป ื นส ั ้ นกระบอกน ี ้ บรรจ ุกระส ุนหก นัด Pistol ini berisi enam butir peluru. นั่ น [nan] ส itu: นั ่ นค ือรถยนต ์ คันใหม ่ ของ อาหม ัด Itu kereta baru Ahmad. นั้ น [nat] ดู นั่
Kamus Thai 2.indb
Penjual kopi menyeduh serbuk kopi mengkudu bagi pelanggan- pelanggannya minum. ชฎา [cada:] น mahkota ชด [cot] ก menggantikan: ผมไม ่ สามารถ หาปากกาเล ่ มใหม ่ มาชดปากกาเล ่ มเก ่ าน ้นได ้ Saya tidak dapat mencari pen baru menggantikan pen yang lama itu. ชดช ้ อย [-c:y] ว lemah gemalai: การร ่ ายรำอ ั นงามชดช ้ อยม ั ดใจผ วม Untuk meng­ ubah perangai perompak itu, dia diperintah­ kan supaya membersihkan tandas. ดัน [dan] ก menolak: ฮาซ ั นด ั นประต ูแล ้ ว ก ้ าวออกไปอย ่ างร บเร ่ ง Hasan menolak pin­ tu lalu melangkah keluar dengan tergesa-gesa. ดันท ุรัง [dantu ra] ว berdegil: ถึงแม ้ ว ่ าแม ่ เขาจะห ้ ามเขาก ็ย ั
Kamus Thai 2.indb
ka:n] น krisis: วิกฤตการณ ์ อิรักทำให ้ ราคาน ้ ำม ันส ูงข ึ้ น Kri- sis Iraq menyebabkan harga minyak meningkat. วิกลจร ิต [wi konca rit] ว tidak siu- man: ผู ้ ชายคนน ั้ นว ิกลจร ิต Lelaki itu tidak siuman. วิกาล [wika:n] น waktu malam วิเคราะห ์ [wi kr ] ก menganalisis: นักว ิชาการเหล ่ าน ั้ นกำล ังว dolak-dalik: เขาพ ูด จาส ับปล ับจนไม ่ มีใครเช ื่ อเลย Dia bercakap dolak-dalik sehingga tiada seorang pun percaya akannya. สับปะรด [sapparot] น nanas สัปดน [sappa don] ว lucah, tidak senonoh: คำพ ูดส ัปดนเหล ่ าน ั้ นไม ่ ควรจะออก จากปากของผ ู ้ ใหญ ่ Kata-kata lucah itu ti- ส ั งหาร ส ั ปดน Kamus Thai 2.indb

Kembali ke atas