Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini.
Tesaurus
 
ringkas (adjektif)
Bersinonim dengan pendek, singkat, padat, tidak panjang;,
Kata Terbitan : meringkaskan, ringkasan,


Khidmat Nasihat

SoalanJawapanJenis SoalanTarikh Soalan
Saya nak tahu apa penterjemahan untuk perkataan "SMS Banking" dalam bahasa malaysia ? Bolehkah saya gunakan "Perbankan Sistem Pesanan Ringkas" atau "Perbankan Khidmat Pesanan Ringkas" ?Padanan yang sesuai ialah perbankan khidmat pesanan ringkas.Istilah16.07.2008
Assalamualaikum,apakah yang dimaksudkan dengan bahasa sms, bahasa slanga dan sila sertakan contohnya..terima kasihBahasa sms ialah bahasa yang digunakan dalam khidmat pesanan ringkas., iaitu teks ringkas yang dihantar dan diterima. Cth. sek.-sekolah,bgn.-bangunan. Bahasa slanga ialah kata-kata yang tidak tergolong dalam bahasa baku. Contoh: balun-pukul. Sila rujuk Kamus Dewan Edisi Keempat.       Makna20.03.2008
Penerangan ringkas atau definisi bahasa sastera.Bahasa yang digunakan dalam bidang sastera.Lain-lain21.02.2009
Huraian ringkas tentang penggolongan kata mengikut Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Terima kasihGolongan kata dalam bahasa Melayu terbahagi kepada empat ,iaitu kata nama,kata kerja,kata adjektif dan kata tugas. Sila rujuk buku tatabahasa Dewan Edisi Ketiga untuk huraian lengkap, halaman 81.  Tatabahasa05.09.2008
nota ringkas kata sapaan kehormat dan ganti nama keluarga rakyat biasaUntuk makluman saudara tidak ada nota ringkas tentang penggunaan kata sapaan sama ada yang bergelar (daripada istana/kerajaan) atau tidak bergelar. Hal ini ditulis dengan jelas dalam buku Protokol di Malaysia: Tradis & Amalan (tulisan Moktar Haji Mohd. Tohar dan Ahmad Fawzi M. Basri, terbitan DBP).Lain-lain05.07.2009
tolong bagi perkataan ringkas bagi ayat ( sama tapi tidak serupa) dalam industri?Sama bermaksud tidak berbeza atau berlainan sama ada rupa, keadaan, dan lain-lainnya, atau disebut juga serupa. "Sama tapi tidak serupa" sering diungkapkan untuk merujuk kepada objek/keadaan yang sama (dilihat secara luarannya) tetapi apabila diperhalusi masih ada yang tidak sama/serupa antara kedua-duanya dan tidak ada perkataan ringkas untuk merujuk keadaan tersebut.Makna04.03.2009
APAKAHM PERBEZAAN BAGI ISTILAH KONSEP, DEFINISI,MAKSUD DAN TAKRIF. TERIMA KASIHKonsep bermaksud pengertian am atau idea yang mendasari sesuatu. Definisi bermaksud kenyataan yang ringkas dan padat bagi menjelaskan konsep atau makna sesuatu kata. maksud bermakna tujuan, hajat,kehendak, niat takrif bermaksud huraian yang ringkas dan tepat, penjelasan, penentuan,pernyataan, definisi. Rujuk Kamus Dewan Edisi Keempat. Makna27.09.2008
apa itu bahasa sms dan apakah cabaran terhadap bahasa melayu?Khidmat Pesanan Ringkas (short message service - SMS)  merupakan suatu khidmat yang begitu popular dalam kalangan pengguna telefon bimbit. SMS telah dilancarkan secara komersial di Malaysia pada tahun 1995. Bahasa SMS ialah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi secara tulisan melalui saliuran SMS, dan bahasa yang lazim digunakan ialah bahasa yang tidak baku atau bahasa basahan. Bahasa ini dari aspek leksikalnya mempunyai unsur-unsur capmuran antara bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa daerah / dialek. Penggunaan bahasa SMS yang tidak terkawal dan sewenang-wenangnya oleh pengguna SMS, terutamanya dalam SMS yang disiarkan di TV telah menimbulkan kebimbangan dalam kalangan ahli bahasa kerana gejala ini boleh memberi kesan buruk terhadap perkembangan bahasa Melayu. Dalam hal ini, DBP sedang mengusahakan buku Panduan Khidmat Pesanan Ringkas (SMS) sebagai rujukan pengguna, dan  khususnya dalam penggunaan SMS bagi tujuan rasmi.  Makna30.03.2008
1) kata ganti nama diri ringkas "ku" boleh digunakan di awal dan akhir perkataan. Contoh: Kubaca Ibuku Soalan saya: Bolehkah perkataan tuan aku menjadi tuanku dalam ayat?Tidakkah penggunaannya mengelirukan kita?Seperti kita ketahui tuanku ialah gelaran untuk raja.Tuanku bermaksud tuan yg mulia (dalam percakapan dengan raja), oleh itu kita tidak menggunakan tuanku untuk yang selain daripada raja dan boleh digantikan dengan majikanku, pegawaiku dan sebagainya.Tatabahasa20.12.2008
Terangkan maksud Masyarakat Majmuk Secara Ringkas.Majmuk bermaksud sesuatu yg terdiri atau terbentuk drpd beberapa bahagian dsb tetapi merupakan kesatuan. Masyarakat majmuk bermaksud kepelbagaian bangsa, agama, ras, etnik yg membentu suatu komuniti atau masyarakat dalam sesebuah negara. T.kasih. Lain-lain10.09.2008
12345

Kembali ke atas