Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata sandaran

Perkhidmatan +


Kamus Teknologi Maklumat

Kamus Teknologi Maklumat ct.indd
sementara menunggu sistem dalam talian dapat dipulihkan semula. Kamus Teknologi Maklumat ct.indd 78 6/6/11 4:01:52 PM 79 Pegawai Keselamatan Rangkaian pelan kesinambungan perniagaan pelan pemulihan bencana pemalsuan elektronik pelan pemulihan bencana (lg. disaster recovery plan ) Rancangan yang dibuat untuk memastikan sistem teknologi maklumat suatu organisasi dapat dipulihkan dalam tempoh masa yang munasabah selepas bencana. pelan sandaran (Ig. backup plan; Br. rancangan sandar; Id. rencana cadangan ) 1. Tatacara bagi mengekal dan menyediakan sandaran

Kembali ke atas