Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[se.le.pas] | سلڤس

Definisi : setelah selesai; sesudah: ~ mandi-manda di sungai itu, kami pun membuka bekalan lalu makan. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)

[se.le.pas] | سلڤس

Definisi : sesudah, setelah sudah, setelah selesai: tiada berapa lama ~ bersalin, si Helang Bakau dan suaminya serta pengikutnya pergi me­mukat; (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
 
lepas (adjektif)
1. Bersinonim dengan bebas: ucul, merdeka,
Berantonim dengan terikat

2. Bersinonim dengan lari: bebas, lucut, tanggal, lolos, londeh, lulus,

3. Bersinonim dengan lalu: lampau
Berantonim dengan sekarang

Kata Terbitan : selepas, selepas-lepas, berlepas, melepas, melepasi, melepaskan, terlepas, lepasan, kelepasan, pelepasan,

Puisi
 

Orang Jawa hilir ke kuala,
     Beli kain selepas Bali;
Adik suka abangpun suka,
     Boleh kita mengikat janji.


Lihat selanjutnya...(2)
Peribahasa

155

A good deed is never lost

Kebaikan atau jasa seseorang itu akan tetap dikenang meskipun selepas dia meninggal dunia.

Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, menusia mati meninggalkan nama.

Today we commemorate the fifth anniversary of the death of the people's princess. Her contribution and kindness will always dwell in our hearts. A good deed is never lost indeed.

Hari ini kami memperingati hari ulang tahun kelima permaisuri berjiwa rakyat. Sumbangan dan kebaikan baginda akan sentiasa tersemat di hati kami. Sesungguhnya, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, menusia mati meninggalkan nama.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(31)

Glosari Dialek Kelantan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
balek paeh[bA.le/ pAeh] jatuh sakit semula selepas sembuh (sakit yang sama), bentan.Mok kawe sega doh, tapi balek paeh pulok.[m/ kA.wE s«.gA dh tA.pi bA.le/ pAeh pu.l/]Mak saya dah sembuh, tapi jatuh sakit semula.
cuco[tSu.tS]kata namaduit lebihan yang dipulangkan balik selepas membeli sesuatu, duit baki.Ambo buwi kedio limo ria, diyo cuco balek ko ambo duo ria.[Am.b bu.wi k«.di.j li.m Äi.jA di.j tSu.tS bA.le/ k Am.b du.w Äi.jA]Saya beri kepadanya lima ringgit, dia beri balik bakinya kepada saya dua ringgit.
jelumu[dZ«.lu.mu]kata nama1. kulit ular yang tertinggal selepas bersalin kulit, selumur ular, kelongsong ular.Ambo kejuk besa maso tepege jelumu ula takdi.[Am.b k:«.dZu/ b«.sA mA.s t«.p«.gE dZ«.lu.mu u.lA tA/.di]Saya terkejut besar semasa terpegang selumur ular tadi.
serek[s«.ÄE/]kata adjektifberkenaan hujan yang mulai berhenti, reda.Lepah serek uje, baru ambo balek.[l«.pAh s«.ÄE/ u.dZE bA.Äu Am.b bA.le/]Selepas reda hujan, barulah saya balik.
koce[k.tSE]kata adjektifberkenaan orang kurus dan kecil.Diyo napok koce lepah deme sebule.[di.jo nA.p/ k.tSE l«.pAh d«.mE s«.bu.lE]Dia nampak kurus selepas demam sebulan.
nengung[n:«.NuN]kata kerjatermenung kerana memikirkan sesuatu, bertafakur.Esoh dok nengung lepah tahu rizak prekso.[E.sh do/ n:«.NuN l«.pAh tA.hu ri.zA/ pÄE/.s]Esah termenung selepas mengetahui keputusan peperiksaan.
kemerak[k«.m«.ÄA/]kata adjektifkehabisan ubat.Lepah kemerak ubak, sakek mok ambo mari semula.[l«.pAh k«.m«.ÄA/ u.bA/ sA.ke/ m/ Am.b mA.Äi s«.mu.lA]Selepas kehabisan ubat, sakit emak saya datang semula.
cepurah[tS«.pu.ÄA)h]kata adjektifcomot; celoreng.Muko adek cepurah lepah make ae skreng.[mu.k A.de/ tS«.pu.ÄA)h l«.pAh mA.kE Ae skÄeN]Muka adik comot selepas makan aiskrim.
ngambe[N:Am.bE]kata adjektifsusah mendapat pasangan hidup (jodoh).Lepah bomo, Lijoh hok ngambe tu pong nikoh.[l«.pAh b:.m li.dZh h/ N:Am.bE tu poN n:i.koh]Selepas berbomoh, Lijah yang susah mendapat jodoh tu pun kahwin.
jojoh[dZ:.dZh]kata adjektif1. berkenaan badan yang kelihatan tua.Tuboh diyo napok jojoh lepah branok.[tu.boh di.jo nA.p/ dZ:.dZh l«.pAh bÄA.n/]Badan dia nampak tua selepas beranak.
12

Kembali ke atas