Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[se.le.sai] | سلساي

Definisi : 1 sudah dikerjakan; sudah jadi (bkn sesuatu yg dibuat): Pembinaan masjid itu memakan masa setahun baru ~. 2 sudah habis; tidak berbaki atau tidak berlebih lagi: Segala hutangnya di kedai itu telah ~. 3 sudah mencapai persetujuan (bkn sesuatu perbincangan, mesyuarat dll): Perbicaraan ttg pembunuhan itu masih belum ~. menyelesaikan 1 melakukan sesuatu supaya selesai; menyudahkan atau menghabiskan sesuatu pekerjaan dll; menyiapkan: Tiada sesiapa pun yg dpt ~ penyusunan sebuah kamus yg baik dlm masa tiga bulan. 2 membayar hutang sehingga habis; menjelaskan: Dia telah dituntut supaya ~ segala hutang arwah ayahnya. 3 mencari jawab utk sesuatu masalah (hitungan dsb) dlm ilmu matematik; menghuraikan. 4 mencari persetujuan atau kesimpulan terhadap sesuatu masalah dll; memutuskan se­suatu perkara: Kerajaan terpaksa campur tangan utk ~ masalah pemogokan itu. penyelesaian 1 perbuatan atau hal menyelesaikan: ~ politik dgn menubuh­kan Malayan Union telah ditentang oleh orang Melayu. 2 cara atau kaedah dlm ilmu matematik. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)

[se.le.sai] | سلساي

Definisi : 1. sudah dikerjakan dan jadi, siap (dibuat): setelah ~ kota dan paritnya baginda pun berangkat ke sana; 2. berakhir, habis, tamat: setelah ~ drpd sembahyang, mereka itu pun pulang ke tempat kediaman masing-masing; 3. tidak berbaki lagi (wang dll), habis, jelas (hutang), langsai: dia tidak percaya wang-nya telah ~ di meja judi; 4. Mn tidak kusut (rambut atau benang), jelas dan terang (tutur kata); berselesai mengakhiri sesuatu (pergaduhan, persengketaan, dll), berdamai: perkara ini per-kara dia dgn suaminya, biar mereka sahaja yg ~; menyelesaikan 1. menyudahkan, menyiap­kan (kerja, tugas, dll): sekarang aku sibuk ~ satu kerja; 2. mengusahakan supaya berakhir (tamat dsb), menamatkan, mengakhiri (per­sengketaan dll): pintu masih terbuka utk ~ pertikaian antara dua buah negeri itu secara damai; 3. menjelaskan (membayar) hutang: jika ia enggan ~ hutangnya, segala harta bendanya terpaksalah dirampas; 4. me­mecahkan sesuatu masalah (kira-kira dll), mencari jalan mengatasi (masalah dll), menghuraikan: beri nama hukum yg kamu gunakan utk ~ masalah ini; 5. mengatur baik-baik (rambut dll), mengemasi; terselesai dapat diselesaikan: masalah yg semakin ~ menerusi dasar kebangsaan kita; keselesaian perihal selesai, keputusan; penyelesaian perbuatan menyelesaikan (mem­-bereskan dll) sesuatu: mencari ~ secara damai utk memulihkan keamanan; penyelesai orang atau sesuatu yg menye­lesaikan sesuatu persoalan, konflik, masalah dsb: ~ perlu memilih salah satu drpd bebe-rapa operasi yg diketahui; mereka sudah mula meyakini Islam sbg ~ masalah ummah seluruh dunia. (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
 
selesai (adjektif)
1. Bersinonim dengan siap: lengkap, sempurna, tamam, jadi, kelar, kamil, telah dikerjakan, sedia, kamal, kafi, akmal, jap,
Berantonim dengan terbengkalai

2. Bersinonim dengan berakhir: tamat, habis, sudah, khatam, gem, cutel, berhenti, gentas, putus, mustaid,
Berantonim dengan berterusan

3. Bersinonim dengan habis: jelas, langsai, tidak berbaki, lenyap, lesap, bersih, cuci, jilah, lindang, kempot, safan-safa, monyel, dedeh, habis licin, habis langsung, licin-licau, tohor, timpas, melawas, licin tandas, melindap, kosong, pokai, licin moner, licin dalik,
Berantonim dengan banyak

4. Dalam konteks tutur kata
bersinonim dengan terang, jelas, izhar, tandas, peta, terang jali, jaleh, tedas, pasti, nyata, maujud, kasatmata, bayan, curai, tidak syak lagi, ketara, tidak kabur, terbukti, sah, tegas,
Berantonim dengan kabur

Kata Terbitan : berselesai, menyelesaikan, keselesaian, penyelesaian,

Puisi
 

Angin bertiup bercampur embun,
     Ombak memukul dengan taufan;
Apa guna harta bertimbun,
     Sudah mati selesai kapan.


Lihat selanjutnya...(4)
Peribahasa

Tak ada kusut yang tak selesai,
     tak ada keruh yang tak jernih.

Bermaksud :

Sekalian perselisihan besar dan kecil dapat didamaikan.

 

Lihat selanjutnya...(26)


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
Maharaja Rama Khamhaeng mengukir huruf- huruf Thai di atas batu. 2 mencatat: นักประวัติศาสตร ์ ได ้ จารึกเหตุการณ ์ 11 กันยายน ไว ้ เรียบร ้ อยแล ้ ว Ahli sejarah sudah selesai mencatat peristiwa sebelas September. จาว [ca:u] น tumbung (kelapa): เด็ก ๆ จาง จาว Kamus Thai 2.indb 108 4/15/2008 11:05:47 AM จ 109 ชอบกินจาวมะพร ้ tidur. 2 (สะสาง) membaiki: เขาเป็นกรรมการ ชำระพระไตรปิฎก Dia menjadi ahli Jawa­ tankuasa Membaiki Kitab Besar Bud­ dha. 3 (พิจารณาตัดสิน) memutuskan: ศาลได ้ ชำระคดีฆาตกรรมน ั ้นเรียบร ้ อยแล ้ ว Hakim telah selesai memutuskan kes jenayah itu. ชำระความ [-kwa:m] ก memutuskan kes ชำระเงิน [-n] ก membayar wang ชำระหนังส ื อ [-nas:] ก menyemak buku: กระทรวงศ ึ กษาธิการกำล ั งชำระหน ั งส ื
Kamus Thai 2.indb
าเวลา Orang Islam sembahyang lima waktu sehari. ละหมาดญานาซะฮ ์ [-ya:na:sah] ก sem- bahyang jenazah, solat jenazah: ฉันเพิ่ ง เสร ็ จจากละหมาดญานาซะห ์ เพื่ อนของฉัน Sa­ya baru saja selesai sembahyang jena­ zah kawan saya. ละหาน [laha:n] น lubuk ละหุ ่ ง [lahu] น buah jarak, pokok jarak ละออง [la:] น debu, habuk ละอองน ้ ำ [-na:m ่ ผอม Badannya gempal, tidak ge­muk tidak kurus. อวยพร [uayp:n] ก mendoakan: คุณแม ่ อวยพรให ้ ฉันประสบความสำเร็จในการสอบ Ibu mendoakan semoga saya berjaya dalam peperiksaan. อวสาน [awasa:n] ก selesai: ละคร โทรทัศน ์ เรื่ องนั้ นอวสานแล ้ ว Drama TV itu sudah selesai. อวัยวะ [awaiyawa] น anggota อเวจี [awe:ci:] น neraka อสรพิษ [as:rapit] น ular อสังหาริมทรัพย ์ [asaha
Kamus Thai 2.indb
ว huru-hara, kelam- kabut: การจลาจลในครั้ งนั้ นทำให ้ บ ้ านเมือง ยุ ่ งเหยิง Rusuhan itu menyebabkan negara huru-hara. ยุ ้ ง [yu] น jelapang ยุติ [yutti] ก selesai: การประท ้ วงยุติลง เมื่ อนายจ ้ างยอมรับข ้ อเสนอของฝ ่ ายลูกจ ้ าง Demonstrasi itu selesai apabila maji- kan menerima tawaran pihak pekerja. ยุติธรรม [yuttitam] ว adil: เจ ้ าหน ้ าที่ บางคนปฏิบัติต ่ อชนกลุ ่ มน ้ อยอย ่ างไม ่ ยุติธรรม Sesetengah pegawai bertindak
Kamus Thai 2.indb
น Saya suka mendengar cerita lucu. ข ั ้น [kan] น tahap, peringkat: งานข ั ้น ที่ หนึ่ งได ้ เสร็จสิ้ นแล ้ ว Tahap pertama kerja itu sudah pun selesai. ข ั ้นตอน [-t:n] น langkah: ข ั ้ นตอนการจู ่ โจม ได ้ ร ั บการวางแผนเป็นอย ่ างดี Langkah pe­ nyerbuan telah disusun dengan rapi. ข ั ้นต งดงาม [ota:m] ดู งาม งบดุล [opdun] น kunci kira-kira: ฝ่าย การเงินของมหาวิทยาล ั ยได ้ จ ั ดทำงบดุลปี 2006 เสร็จเรียบร ้ อยแล ้ ว Pihak bendahari uni- versiti telah selesai membuat kunci kira-kira bagi tahun 2006. งบประมาณ [opprama:n] น belan- jawan: ร ั ฐบาลนำเสนองบประมาณประจำปีแก ่ สภาผู ้ แทนราษฎร Kerajaan membentang- kan belanjawan tahunan kepada parli- men. งม [ om

Kembali ke atas