Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini.
Tesaurus
 
sendi
Kata Terbitan : persendian, bersendi, menyendi,


Khidmat Nasihat

SoalanJawapanJenis SoalanTarikh Soalan
Fungsi kata sendi nama 'ke' dan 'pada'? Mengapakan kata sendi nama 'pada' untuk menggantikan kata sendi nama 'ke' tidak boleh digunakan bagi ayat berikut: Selamat datang ke majlis perkahwinanan kakak saya .

Kata sendi nama "pada" digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama untuk menunjukkan keterangan waktu dan tempat, manakala kata sendi nama" ke" digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan tempat atau arah yang dituju. Oleh itu dalam contoh ayat yang diberikan kata sendi nama yang betul ialah "ke" kerana ia menunjukkan tempat atau arah yang dituju dan bukannya menunjukkan keterangan waktu atau tempat. Sila rujuk buku Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga halaman 266 dan 274 untuk keterangan lanjut.

 

Tatabahasa27.01.2010
Mengapakah dalam ungkapan ke-14, tanda sempang (-) mesti diwujudkan di antara kata sendi nama "ke“ dengan kata bilangan "14"? Adakah hal ini demikian bertujuan untuk memisahkan kata sendi nama "ke" dengan kata bilangan "14” agar kata sendi nama dan kata bilangan tidak dicampuradukkan, iaitu kata sendi nama tidak bercampur aduk dengan kata bilangan atau kata bilangan tidak bercampur dengan kata sendi nama? Adakah kejadian ini disebabkan kata sendi nama dan kata bilangan berasal daripada golongan kata yang berlainan, jadi konsep "tidak mahu mencampuradukkan golongan kata yang berlainan" wujud dengan meletakkan tanda sempang(-)?Tanda sempang (-) dalam ungkapan ke-14 merupakan peraturan atau ketetapan yang telah ditentukan dalam gaya penulisannya.Ejaan11.07.2014
Berdasarkan soalan lalu, tuan mengatakan k kerja dan k adjejtif boleh hadir selepas k sendi nama. Jadi, apakah fungsi sebenar k sendi nama.Sebelum ini saya beranggapan bahawa k nama shj yg boleh hadir slps k sendi nama. Hal ini bermakna antara k sendi nama dgn k hubung tiada bezanya. hrp jelaskanKata sendi nama hadir di hadapan kata nama dan fungsi kata sendi nama ditentukan oleh peraturan khusus yang dijelaskan dalam setiap kata tersebut. Kami mohon maaf atas kekeliruan yang timbul sekiranya benar ada maklumat yang kami sampikan sebelum ini tidak/kurang tepat.Tatabahasa11.06.2014
Apakah maksud kata sendi nama?Kata sendi nama ialah perkataan yang letaknya di hadapan frasa nama. Antara kata sendi nama yang lazim digunakan ialah di, bagi, ke, dari, daripada dan sebagainya. Sila rujuk buku Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga halaman 265 untuk keterangan lanjut.Makna05.06.2009
Cikgu, kata sendi nama "ke" dapat digunakan untuk menunjukkan waktu atau masa sedangkan kata sendi nama "hingga" dan "sampai" juga digunakan untuk menerangkan masa? Contoh: Saya bersekolah dari pukul 8.00 pagi ke 5.00 petang. (betul) ...... dari pukul 8.00 pagi hingga 5.00 petang (betul) ...... dari pukul 8.00 pagi sampai 5.00 petang (betul) Maksudnya, kata sendi nama "hingga", "sampai" dan "ke" boleh digunakan untuk menunjukkan masa atau waktu?Sampai bukanlah kata sendi nama, tetapi antara maksud sampai ialah hingga. Oleh itu, penggunaan kata sendi nama ke dan hingga, juga sampai dalam konteks ayat tersebut idalah betul.Tatabahasa27.05.2014
Kepada DBP yang saya hormati, Adakah kata sendi nama "hingga" digunakan di depan frasa nama yang menunjukkan tempat? Contoh: ...... dari Kuantan hingga Kuala Lumpur. Dalam frasa ini, kata sendi nama "hingga" terletak di hadapan frasa nama yang merujuk tempat, iaitu "Kuala Lumpur". Adakah penggunaan kata sendi nama "hingga" ini betul? Kerana berdasarkan Tatabahasa Dewan muka surat 284 yang berkata: " Kata sendi nama 'hingga' dan 'sampai' digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama untuk membawa maksud perihal peringkat dan had masa, waktu atau tempat. 'Hingga' dan 'sampai' dapat bertukar ganti antara satu sama lain." Dalam penerangan ini adanya perkataan "tempat". Jadi adakah kata sendi nama "hingga" merujuk tempat juga?

Kata sendi nama ke sering berpadanan dengan kata sendi nama dari untuk membawa maksud arah ke sesuatu tempat, contohnya ...dari Kajang ke Seremban. Sila rujuk Tatabahasa Dewan halaman 268.

Tatabahasa03.06.2014
SALAM,SAYA INGIN BERTANAY KEPADA SAUDARA/SAUDARI..CONTOH-CONTOH KATA SENDI NAMA BAGAIMANA..Tidak ada kata sendi nama bagaimana dalam bahasa Melayu. Kata sendi nama yang lazimnya digunakan dalam bahasa Melayu ialah di, ke, dari, daripada, kepada, pada, untuk, bagi, demi, tentang, seperti, bagai, umpama, laksana , dengan, sejak, terhadap, akan, oleh, hingga dan sampai, dalam dan antara.  Sila rujuk buku Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga, halaman 265.Tatabahasa03.08.2009
Salam sejahtera, saya menghadapi kemusykilan dalam penggunaan kata sendi nama "akan". Menurut Tatabahasa Dewan edisi keempat, kata sendi nama "akan" digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang merujuk manusia, dan penggunaannya mesti didahului oleh kata adjektif yang bersifat emotif. Adakah ini bermakna sekiranya kata/frasa nama itu bukan merujuk manusia, maka kata sendi nama “akan” tidak boleh digunakan? Contohnya dalam ayat, "Mulai hari ini, Nurul tidak perlu runsing akan wang lagi." Adakah penggunaan kata sendi nama "akan" dalam ayat ini betul? Saya tidak pasti sama ada "akan" boleh digunakan dalam ayat ini atau tidak kerana kata nama yang mengikuti kata sendi nama "akan" dalam ayat ini, yakni "wang" merujuk kepada benda dan bukannya manusia. Sekiranya "akan" digunakan dalam ayat ini, maka penggunaan "akan" telah melanggar hukum tatabahasa yang menyatakan bahawa "akan" digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang merujuk manusia. Dalam konteks sedemikian, perkataan "akan" boleh diterima atau perlu diganti dengan perkataan yang lain?Mohon beri tunjuk ajar. Sekian, terima kasih.

Penggunaan kata sendi nama "akan" seperti yang dijelaskan dalam buku Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga, halaman 282 - 283. Yang dimaksudkan dengan keterangan yang merujuk manusia ialah subjek yang terletak di hadapannya, bukan unsur yang mengikuti kata sendi nama selepasnya.  Oleh itu, dalam ayat contoh yang diberikan, iatu "Mulai hari ini, Nurul tidak perlu rungsing akan wangnya lagi" (ayat yang sepatutnya), yang dikatakan merujuk manusia ialah Nurul, bukan wang. Sila lihat contoh ayat yang bernombor 340 dan 342 dalam buku Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Dalam ayat 340, yang dirujuk sebagai manusia ialah rakyat, bukan negara. Begitu juga dengan ayat bernombor 342, manusia dalam ayat tersebut ialah kami, bukan kelakuan. Semoga dengan penjelasan ini, dapat menghuraikan kekeliruan saudara dari aspek penggunaan kata sendi nama "akan".   

Tatabahasa10.06.2010
Bagaimana membezakan penggunaan kata sendi nama 'di' dan 'pada' untuk benda atau tempat"di" ialah kata sendi nama yang menunjukkan tempat dll. Contoh "di rumah", "di sekolah" dan lain-lain. Manakala "pada" pula ialah ialah kata sendi nama untuk menunjukkan keterangan waktu dan tempat. Contohnya "pada peringkat", "pada hari raya" dan lain-lain.Makna25.02.2015
Salam sejahtera, Saya ingin meminta tunjuk ajar dalam penggunaan kata sendi nama "akan". Menurut Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008;282), kata sendi nama "akan" digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang merujuk manusia, dan penggunaannya mesti didahului oleh kata adjektif yang bersifat emotif. Persoalan saya, adakah kata sendi nama "akan" oleh digunakan sekiranya rujukan dalam sesuatu ayat (kata nama/frasa nama) bukan merujuk manusia? Contoh 1: Raksasa itu takut akan bunyi letupan. Adakah penggunaan "akan" dalam contoh ayat 1 betul? Sekian, terima kasih.Ayat contoh yang saudara berikan, Raksasa itu takut akan bunyi letupan adalah betul. Binaan ayat terdiri daripada subjek (raksasa itu) + predikat (frasa adjektif), rumus frasa adjektif (kata adjektif + kata sendi nama + kata nama), iaitu takut (kata adjektif) + akan (kata sendi nama) + bunyi (kata nama). Contoh yang lain, Badannya lemah dengan tiba-tiba - kata sendi nama dengan. Saudara perlu melihat ayat tersebut dari aspek binaan ayat frasa adjektif (lihat halaman 414, Tatabahasa Dewan) dan jangan dikaitkan dengan fungsi kata sendi nama "akan" dengan kata adjektif yang bersifat emotif.Tatabahasa16.10.2011
12345678910...

Kembali ke atas