Maklumat Kata

Juga ditemukan dalam:

Perkhidmatan +


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
้ น จากการเป ็นผ ู ้ แทนราษฎรไปหลายสม ัย Dia berhenti menjadi wakil rakyat buat beberapa tempoh. วาจา [wa:ca:] ดู วจนะ วาณ ิช [wa:nit] น peniaga วาณ ิชย ์ [wa:nit] น perniagaan วาด [wa:t] ก melukis: เด ็ก ๆ กำล ังวาด ภาพการ ์ ตูน Kanak-kanak sedang melu- kis kartun. วาดเข ียน [-kian] น lukisan วาตภ ัย [wa ์ โห ่ [ho:] ก bersorak: ผู ้ ชมชาวไทยโห ่ ร ้ องด ้ วย ความย ินด ีเม ื่ อภราดรชนะการแข ่ งข ัน Penon­ ton Thai bersorak dengan gembira apa­ bila Paradorn menang dalam perlawanan itu. โหด [ho:t] ดู เห ี้ ยม โหน [ho:n] ก bergayut: ชะน ีชอบโหนก ิ่ งไม ้ Ung­ ka suka bergayut pada dahan- dahan. โหม

Kembali ke atas