Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[sid.diq] | صديق

Definisi : Ar sifat benar dlm pertuturan (salah satu sifat Rasulullah yg wajib dipercayai). (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata siddiq


Ensiklopedia

TajukSinopsisBidangKlasifikasi
ABU BAKAR AL-SIDDIQ

Abu Bakar al-Siddiq (51 S.H.–13 H./573 M.–634

M.) ialah Khalifah al-Rashidin pertama dan lelaki

dewasa pertama yang beriman kepada Rasulullah

SAW. Dia ialah ‘Abdullah ibn Abu Quhafah. Nama

sebenar Abu Quhafah ialah ‘Uthman ibn ‘Amir ibn

Ka‘b, al-Taymi berbangsa Quraisy.

UMUM 
ASMA' BINT ABU BAKAR AL-SIDDIQ

Asma' bint Abu Bakar al-Siddiq (27 S.H.–73

H./595–692 M.) ialah sahabat Nabi Muhammad

s.a.w. Baginda menggelarkannya Zat al-Nitaqayn

yang bermaksud “yang mempunyai dua tali

pengikat”, kerana dia menyediakan makanan

untuk ayahnya, Abu Bakar r.a. dan Rasulullah s.a.w.

ketika mereka berhijrah ke Madinah. Oleh sebab

tidak terdapat sebarang tali untuk mengikat bekas

minuman, Asma’ terpaksa membelah tali

pinggangnya kepada dua bahagian dan mengikat

bekas minuman tersebut.

UMUM 
ABDURRAHMAN SIDDIQ AL-BANJARIABDURRAHMAN SIDDIQ AL-BANJARI (1857-1939), ulama Indonesia. Dia lahir di Kampung Dalampagar, Martapura, Kalimantan Selatan, Indonesia. Nama penuhnya ialah Abdurrahman Siddiq bin Muhammad Afif al-Banjari. SASTERATokoh
SYAM (SYRIA), PEMBUKAAN

Syam (Syria), Pembukaan berlaku pada

zaman pemerintahan Abu Bakar al-Siddiq r.a., yang

mengarahkan sekumpulan tentera Muslimin

menuju ke Syam di bawah pimpinan panglima-panglima

utama seperti Al-Walid ibn ‘Uqbah ,

‘Amru ibn al’ As, Abu Ubayah Amir ibn al-Jarrah

dan Yazid ibn Abu Sufian.

UMUM 
KHALID BIN AL-WALID

Khalid bin al-Walid (592 M–642 M), tokoh pejuang Islam pada zaman Rasulullah SAW, Khalifah Abu Bakar al-Siddiq dan Khalifah Umar bin al-Khattab.

AGAMATokoh
ABU AL-ALIYAH RUFAY

Abu al-Aliyah Rufay (? –93 H./? –711 M.), imam

yang hebat bacaan al-Qur'annya (qari), hafiz dan

ahli tafsir yang ternama. Nama penuhnya ialah

Abu al-Aliyah Rufay ibn Mahran al-Riyahiy al-

Basriy. Sewaktu zaman Nabi Muhammad SAW,

usianya masih muda dan dia memeluk Islam pada

zaman Abu Bakar al-Siddiq dan mula tekun

mempelajari Islam. Dia sering mendengar

pengajaran daripada Umar, Ali, Ibn Mas’ud,

Aisyah dan para sahabat besar yang lain. Dia hafaz

al-Qur'an dan membacanya di hadapan Ubay ibn

Ka’b. Dia amat bersemangat menyebarkan ilmunya

lantaran suaranya yang lunak. Ramai yang telah

belajar qira’at dengannya.  Antara mereka ialah

Su’ayb ibn al-Habhab, dan Abu ‘Amru ibn al-’Aka’.

Dia mempunyai ilmu pengetahuan

yang luas dan mengamalkan sunnah. Dia terkenal

dengan sifatnya yang zuhud, warak dan

mengelakkan diri daripada fitnah.

UMUM 
KHALIFAH UTHMAN BIN AFFAN

Khalifah Uthman bin Affan (47 SH-35 H/577 M-656 M), khalifah yang ketiga dalam pemerintahan Islam selepas Abu Bakar al-Siddiq dan Umar bin al-Khattab.

AGAMATokoh
‘ABDULLAH IBN AL-ZUBAYRAbdullah ibn al-Zubayr (? –73 H./? –692 M.),

sahabat yang mulia dan orang yang pertama lahir di

Madinah selepas hijrah. Nama penuhnya ialah

‘Abdullah ibn al-Zubayr ibn al-‘Awwam ibn

Khuwailid ibn ‘Abd al-‘Uzza ibn Qusay ibn Kilab ibn

Murrah al-Quraisyi al-Asadi. Bapanya al-Zubayr ibn

al-‘Awwam, ialah salah seorang daripada kumpulan

yang dijamin syurga dan pembantu Rasulullah SAW.

Ibunya Asma’, anak perempuan Abu Bakar al-Siddiq.

Neneknya ialah Safiyyah, ibu saudara Rasulullah

SAW dan ibu saudaranya ialah ‘Aisyah, Umm al-

Mu’minin. Nenek saudaranya pula ialah Khadijah

bint Khuwaylid, Umm al-Mu’minin yang pertama.

UMUM 
ASMA' BINTI ABU BAKAR

Asma' binti Abu Bakar (  ?  -  ?  ), puteri Saidina Abu Bakar al-Siddiq.

AGAMATokoh

Kembali ke atas