Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ta.bi.Öat] | طبيعة

Definisi : 1 sifat batin seseorang yg mem­pengaruhi fikiran atau perbuat­annya; perangai; budi pekerti; watak: Tidak mungkin dia dpt mengubah ~nya yg buruk itu. 2 perbuatan yg selalu dilakukan; tingkah laku: Memang ~nya bangkit pagi-pagi setiap hari. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)

[ta.bi.Öat] | طبيعة

Definisi : 1. budi pekerti, pekerti, perangai, watak: baginda tiadalah sekali-kali mendengarkan nasihat, kelakuan dia sahaja diperbuatnya, tambahan pula tiadalah sekali-kali menurut ~ ayahanda baginda dahulu; 2. perbuatan yg selalu dilakukan, kelakuan, tingkah laku: memang ~ku membaca dlm hati sahaja;bertabiat 1. berperangai, berkelakuan: me­nga­pa­kah dia ~ spt itu? 2. bersifat, beres­mi: spirogira ~ spt tumbuh-tumbuhan hijau. (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
 
tabiat (kata nama,)
Bahasa Asal :Arab
Bersinonim dengan kelakuan, perangai, tingkah laku, perilaku, sifat, resmi, resam, watak, lagak, telatah, gelagat, perbuatan, gaya, cara, gerak-geri, tindak-tanduk;,
Kata Terbitan : bertabiat,

Peribahasa

Rebung tidak jauh dari rumpun.

Bermaksud :

Tabiat anak tak akan jauh berbeza dengan orang tuanya.

 

Lihat selanjutnya...(14)

299

The leopard cannot change its spots

Sifat atau tabiat seseorang, lazimnya sangat negative, tidak mungkin berubah.

Asal ayam pulang ke lumbung, asal itik pulang ke pelimbahan

I thought that old man had repented when he married that beautiful singer, but the leopard cannot change its spots. He still dated young girls, only this time right under his wife's nose!

Saya agakkan orang tua itu sudah bertaubat setelah mengahwini penyanyi cantik manis itu, tetapi asal ayam pulang ke lumbung, asal itik pulang ke pelimbahan. Dia masih keluar dengan gadis-gadis muda, cuma kali ini di depan mata isterinya!

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(25)

Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
ni  tik:n] น pegawai undang- undang นิกาย นิติกร Kamus Thai 2.indb 210 4/15/2008 11:09:03 AM น 211 นิติกรรม [ni ti kam] น aktiviti un- dang-undang นิตินัย [ni ti nai] น dari segi undang- undang นิติบัญญัติ [ni ti banyat] น perun- dangan นิติบุคคล [ni ti bukkon] น badan berkanun นิติภาวะ [nitipa:wa] น umur อน [-kwa:mr:n] น tenaga haba พล ังงานจลน ์ [-con] น tenaga kinetik พล ังงานปรมาน ู [-pa ra maa nu:] น tenaga nuklear พล ังงานไฟฟ ้ า [-faifa:] tenaga elektrik พล ังงานศ ักย ์ [-sak] น tenaga berpotensi พล ังงานแสง [-sε:] น tenaga suria พล ั้งปาก [pla pa:k] ก terlepas cakap พล ั ้ งเผลอ [pla
Kamus Thai 2.indb
้ บรรยายได ้ สร ุป การบรรยายของเขาในตอนท ้ าย Penceramah telah membuat kesimpulan pada akhir ceramahnya. สลด [salot] ว menyedihkan: เหต ุการณ ์ การฆ ่ าก ันระหว ่ างพ ี่ น องร ่ วมชาต ิในอ ิรักน ่ าสลด ยิ่ งน ัก Peristiwa pembunuhan antara saudara senegara di Iraq amat menye- dihkan. สลบ [sa lop] ก pengsan: เขาตกบ ันไดจน สลบ Dia jatuh ke arah gadis ayu yang se- dang tersenyum. เหว [he:w] น jurang: รถโดยสารค ันน ั้ นด ิ่ งลง เหว Bas itu terjunam ke dalam jurang. เหว ี่ยง [wia] ก mencampakkan: เม ื่ อ ถึงบ ้ านอ ีเล ียสก ็เหว ียงกระเป ๋ าหน ังส ือของเขาลงบน เก ้ าอ ี้ โซฟาท ันท ี Sampai sahaja di rumah, เหยียด เหว ี่ยง Kamus Thai
Kamus Thai 2.indb
เม ืองเช ียงใหม ่ อย ู ่ ภายใต ้ การปกครองของเจ ้ าเม ืองฝ ่ ายเหน ือ Negeri Chiang Mai berada di bawah pemerintahan raja negeri bahagian utara. 4 tuan punya, pemilik: ไม ่ มีใคร ยอมร ับว ่ าเป ็นเจ ้ าของรถค ันน ี้ Tiada seorang pun yang mengaku menjadi tuan punya kereta ini. 5 ahli, pakar: อุงก ูอาซ ิสเป ็นเจ ้

Kembali ke atas