Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini.
Tesaurus
 
telinga (kata nama)
Bersinonim dengan alat pendengaran, pancaindera;,
Kata Terbitan : menelinga,

Juga ditemukan dalam:

Perkhidmatan +

Peribahasa

Bermata mata kayu,
     bertelinga telinga kuali.

Bermaksud :

Tiada menaruh perhatian kepada apa yang dilihat dan didengar.

 

Lihat selanjutnya...(3)


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
กดด ัน [-dan] ก mendesak: ฝ ่ ายค ้ าน กดด ั นร ั ฐบาลเพ ื่ อให ้ ลาออก Pihak pem- bangkang mendesak kerajaan supaya meletakkan jawatan. กดราคา [-ra:ka:] menekan harga: กล ุ ่ มพ ่ อค ้ าคนกลางกดราคาร ั บซ ื้ อข ้ าวเปล ือก ของชาวนา Kumpulan peraih menekan harga padi keluaran para petani. กต ัญญู [katanyu:] ว k] น tulang กระด ุม [kradum] น butang กระเด ็น [kra den] ก tercampak, ter- pelanting: ผู ้ โดยสารรถเมล ์ ค ั นน ั ้นกระเด ็น ตกจากรถ Penumpang bas itu tercampak keluar. กระเด ือก [kradak] น halkum กระโดด [krado:t] ก melompat กระได [kradai] น tangga กระต ๊ อบ [krat:p] น teratak, dangau กระต ั ้ ว [kratua] น burung

Kembali ke atas