Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini.
Tesaurus
 
telus (adjektif)
Bersinonim dengan tembus, bolos, bobos, lulus, lepas, lalu, serap, resap, jerap, kejap.,


Istilah Bahasa Melayu

Istilah SumberIstilah SasarBidangSubbidangHuraian
overlaylapis telusLandskapTiadaPelan yang dilukis di at as kertas surih dan mengandungi maklumat-maklumat yang berbeza . Pelan-pelan ini kemudiannya disusun atas satu sama lain untuk menghasilkan satu pelan yang paling baik dari segi kesesuaian kegunaan berasaskan maklumat yang terbentuk dari lapisan tersebut.
through boxkotak telusTeknikElektrikKotak besa yang menjadi perantaraan di antara satu pemasangan dengan pemasangan yang lain dan mempunyai dua laluan masuk pada arah yang bertentangan. Kotak ini boleh juga digunakan sebagai punca keluaran titik lampu atau digunakan sebagai tempat menarik kabel masuk ke dalam pembuluh, di samping mengurangkan jarak yang perlu dilalui oleh kabel yang masuk ke dalam pembuluh.
pervious surfacepermukaan mudah tembusLandskapTiadaLantai atau turapan yang dibina daripada bahan yang boleh telus air.
screeningpenapisanKejuruteraanKejuruteraan KimiaKaedah pengasingan serbuk kering daripada suatu arus gas berdasarkan saiz zarah sahaja. Zarah yang halus akan telus melalui penapis dan hanya zarah yang kasar diasingkan.
tarif ad valoremad valorem tariffUndang-undangUndang-undang AntarabangsaCukai import yang jumlahnya berdasarkan peratusan nilai produk yang diimport. Contohnya, jika tarif yang dikenakan ialah 10% terhadap sesuatu produk dan nilai import produk tersebut ialah RM5000 setan, maka jumlah tarif ad valorem yang dikenakan ialah RM500 setan. Tarif ad valorem berbeza dengan tarif spesifik yang jumlahnya berdasarkan berat, kuantiti atau jumlah barangan yang diimport. Contohnya, tarif yang dikenakan terhadap sesuatu produk ialah RM1000 bagi setiap hektoliter. Maka jumlah tarif spesifik produk tersebut yang diimport dalam kuantiti 100 hektoliter ialah RM100 000. Tarif ad valorem lebih digalakkan oleh Pertubuhan Perdagangan Dunia (WTO) kerana ia lebih telus dan kesannya terhadap ekonomi lebih mudah dicerap.

Kembali ke atas