Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini.
Tesaurus
 
tenat (adjektif)
1. Bersinonim dengan letih lesu: penat lelah, jerih,
Berantonim dengan segar

2. Bersinonim dengan teruk: berat, parah, serius, genting, kritikal, melarat, akut, keras, kuat,
Berantonim dengan ringan

Kata Terbitan : ketenatan,

Perkhidmatan +


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
ินเก ิด Rakyat mesti taat setia terhadap tanah tum­ pah darahnya. จงอาง [coa:] น ular tedung selar จด 1 [cot] ก 1 bersempadan dengan: ภาคเหน ือของประเทศไทยจดก ับประเทศลาวและ พม ่ าท ี่ จังหว ัดเช ียงราย Bahagian Utara Ne­ gara Thai bersempadan dengan Laos dan Myanmar di wilayah Chiangrai. 2 sampai: ระยะทางจากเหน ือจดใต ้ ของประเทศ ไทยราว ๆ 2000 กม. Jarak dari utara ีดิลฟ ิตร ี Dia menumpukan per­ hatian terhadap isi khutbah Hari Raya Aidilfitri. จดจำ [-cam] ก ingat: ชาวบ ้ านจดจำเหต ุการณ ์ ในว ันน ั้ น Orang kampung masih i­ ngat akan kejadian pada hari itu. จดทะเบ ียน [-ta bian] ก mendaftar- kan: ทั้ งค ู ่ ได ้ ไปจดทะเบ ียนสมรสท ี่ ที่ ว ่ าการอำเภอ Pasangan itu telah pergi mendaftar
Kamus Thai 2.indb
Duduk di kerusi mana-mana pun boleh. กก 1 [kok] น menderung: ชาวบ ้ านปล ูกต ้ น กกเพ ื่ อป ้ องก ั นตล ิ่ งพ ั ง Penduduk kampung menanam pokok menderung supaya tebing sungai tidak runtuh. กก 2 [kok] ก mengeram: นกกระทากำล ั งกกไข ่ Burung puyuh sedang mengeram. ก ๊ ก [kok] น kumpulan, kelompok: ก ่ baginda raja. กง [ko] น roda กงเกว ียน [-kwian] น roda kereta lembu กงจ ักร [-cak] น cakera ก ่ ง [ko ] ก 1 melenturkan: นายพราน ก ่ งค ั นธน ูของเขาแล ้ วผ ูกเช ือกท ี่ ปลายอ ีกข ้ างหน ึ่ ง ของค ั นธน ู Pemburu melenturkan bu- surnya kemudian mengikat tali pada hujung busur yang sebelah lagi. ว

Kembali ke atas