Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini.
Tesaurus
 
lalu
1. Bersinonim dengan berjalan
( melintas, melewati, )
(kata kerja:)

2. Bersinonim dengan berdaya
( larat, bertenaga, bermaya, )
(kata kerja:)

3. Bersinonim dengan kemudian
( sesudah itu, selepas itu, setelah, justeru itu, maka, )
(kata tugas:)

4. Bersinonim dengan lewat
( menjangkaui, melampaui, )
(kata tugas:)

Kata Terbitan : berlalu, melalui, melalukan, terlalu, keterlaluan, laluan,

Puisi
 

Masak bubur terlalu cair,
     Makan dicampur dengan nira;
Tanah lembah kandungan air,
     Kayu bengkok titian kera.


Lihat selanjutnya...(20)
Peribahasa

Hendak panjang terlalu,
     patah.

Bermaksud :

Kerana terlalu hendak meninggikan diri akhirnya mendapat malu. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Hendak harum terlalu hangit, b. Hendak masak langsung hangus).

 

Lihat selanjutnya...(67)

415

Don't make a mountain out of a molehill

Membesar-besarkan sesuatu perkara atau masalah yang sebenarnya kecil atau remeh sahaja. (Peribahasa ini lazimnya dinyatakan kepada seseorang yang terlalu risau mengenai masalah kecil tetapi dianggapnya terlalu serius).

Laksana katak, sedikit hujan banyak bermain.

''I should not have lent you my motoycycle. Now, look what you have done! Mum will surely berate me forever. It must costly to repair it,'' the little brother complained. ''Come on, it's only a small scratch. Don't make a mountain out of a molehill. You dented my car the other day, and I did not even complaint!'' the big brother said.

''Menyesal aku beri kau pinjam motorsikal aku itu. Sekarang, tengok apa dah jadi! Mak tentu akan menghamun aku tak habis-habis. Tentu mahal nak membaikinya,'' rungut si adik. ''Alaihai, calar sedikit sahaja. Kalau ini laksana katak, sedikit hujan banyak bermain. Kau kemikkan kereta aku hari itu, aku tidak merungut sikit pun!'' kata si abang.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(30)

Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
mengupas buah mang­ga untuk adik. ปอกลอก [-l:k] ก memperdayakan ปอง [p:] ดู ปรารถนา ป ่ อง [p] ว buncit: เด็กคนนั้ นกินจุจนท ้ อง ป่อง Budak itu makan terlalu banyak se- hinga buncit perutnya. ป ้ อง [p:] ก menepis: ฉันจะตบเด็กคนนั้ นแต ่ เขาก็ป ้ องด ้ วยมือ Saya hendak tampar budak itu tetapi dia menepis dengan tangan เมื่ อพายุพัด Atap rumah itu mengepak-ngepak ditiup ribut. พะรุงพะรัง [parupara] ว ber- serabut: ของที่ น ้ อยถืออยู ่ นั้ นมากไปหน ่ อย เลยดูพะรุงพะรัง Barang-barang yang dibawa Noi itu terlalu banyak sehingga kelihatan berserabut. พะวง [pawo] ดู กังวล พะอืดพะอม [patpaom] ว 1 mual, loya: หลังจากกินมะเขืออาหมัดรู ้ สึก พะอืดพะอม Setelah makan terung, Ahmad berasa mual. 2 serba salah: เขารู ้ สึกพะอืด
Kamus Thai 2.indb
ดู รีบเร ่ ง ล ้ น [lon] ก 1 melimpah: น ้ องรินน ้ ำใส ่ แก ้ ว มากเกินไปจนล ้ น Adik menuang air ke da- lam gelas terlalu banyak hingga me­ limpah. 2 melimpahi: ในฤดูฝนน ้ ำในแม ่ น ้ ำ สายนี้ ล ้ นตลิ่ ง Pada musim hujan, air su­ ngai ini melimpahi tebing. ล ้ นหลาม ก 1 melencong jauh, ber- kelemban: หมอต ้ องอ ้ อมไปห ้ องผ ่ าตัดเพราะมี คนอยู ่ จำนวนมาก Doktor terpaksa melen- cong jauh untuk pergi ke dewan bedah kerana orang terlalu ramai. ว 2 tidak langsung: การปล ่ อยลูกทำอะไรตามอำเภอใจ เป็นการทำลายลูกทางอ ้ อม Membiarkan anak bertindak sesuka hati merupakan pengkhianatan tidak langsung terha- dap anak itu. อ ้ อมกอด [-k:t] น
Kamus Thai 2.indb
จังหวัด [cawat] น wilayah: ปัตตานี เป็นจังหวัดในภาคใต ้ ของประเทศไทย Pattani merupakan wilayah di bahagian Sela­ tan Thai. จัญไร [canrai] ว sial, celaka จัณฑาล [canta:n] ว paria จัด¹ [cat] ว amat, terlalu, sangat, luar biasa: แพทย ์ ห ้ ามผู ้ ป ่ วยโรคหัวใจรับประทาน อาหารรสเค็มจัด Doktor melarang pesakit jantung memakan makanan yang ter­ lalu masin. จัดจ ้ าน [-ca:n] ว lancang 15/2008 11:05:50 AM จ 113 ลูกน ้ อง Selaku ketua jabatan, anda ja­ nganlah menetekbengekkan kebajikan orang bawahan. 2 bertetek-bengek: อย ่ า จุกจิกในเรื่ องงานของสำนักงานมากนัก Usah terlalu bertetek-bengek dalam urusan pejabat. ว 3 tetek-bengek: บางครั้ งผู ้ หญิง ให ้ ความสำคัญกับเรื่ องจุกจิก Kadang-kadang wanita mengutamakan perkara yang tetek-bengek. จุด [cut] น 1 titik
Kamus Thai 2.indb
Songkhla University (PSU) melalui Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu (MABBM) pada tahun 2000. Pada tahun 2001, DBP dengan kerjasama PSU telah bersetuju merintis kerja untuk menjadikan kamus ini satu kenyataan. Walaupun terlalu banyak halangan dan kekangan yang terpaksa dihadapi oleh kedua-dua belah pihak semasa menyusun kamus ini, tetapi berkat kegigihan para penyusun dan petugas dari kedua-dua buah institusi, akhirnya kamus

Kembali ke atas