Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini.
Tesaurus
 
pancar
Kata Terbitan : berpancaran, memancar, memancarkan, terpancar, pancaran,


Kamus Sains

Kamus Sains.indb
ngan penerima, tetapi berbeza genotipnya. Proses ini juga dikenali sebagai homocantum. (BIO) allogyric birefringence (dwirefringens alogirik) Fenomena perbezaan antara halaju cahaya yang terkutub secara membulat dan mengikut arah kanan dengan cahaya terkutub membulat mengikut arah kiri yang terpancar menerusi medium optik aktif. (FIZ) allohexaploid (aloheksaploid) Individu yang dihasilkan daripada penghibridan gamet yang berasal daripada tiga subspesies dan diikuti penduplikatan kromosom. Individu boleh dicerap. (FIZ) Einstein universe (alam semesta Einstein) Model alam semesta yang terdiri daripada permukaan silinder 4 dimensi dalam ruang 5 dimensi. (FIZ) Einstein-Podolsky-Rosen experiment (uji kaji Einstein-Podolsky-Rosen) Uji kaji Gedanken yang dikemukakan untuk menghujah bahawa mekanik kuantum bukan suatu teori yang lengkap, dengan menggunakan kaedah peng- ukuran pengutuban dua foton yang terpancar dalam arah berlawanan dalam

Kembali ke atas